aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Symposium 'Managing Risks in Transport - Safety in Transport and Transportation'

11 mei 2010

09:30 - 10:00

Ontvangst en Koffie

10:00 - 12:00

Plenaire sessie met drie hoofdsprekers
- 10:00 Opening door ir. Jan Dekker (voorzitter KIVI NIRIA)
- 10.15 Rijkswaterstaat, Pieter van Vliet
- 10.45 TU Delft, dr. Marjan Hagenzieker
- 11.15 Inspectie Verkeer & Waterstaat, ir. Wim Beukenkamp
- 11.45 Afsluiting door ir. Jan Dekker

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Carrousel ronde 1
- TNO - ontwerpen van wegen en voertuigen
- ProRail - Nieuwe veiligheidsmanagementstructuur
- Witteveen+Bos - Verkeersevacuatiemodellen

14:00 - 14:30

Pauze met koffie/thee

14:30 - 15:30

Carrousel ronde 2
- DTV Consultants - Fietspad of parallelweg
- DHV - Verkeersveiligheid planvorming/wegontwerp
- Arcadis - Veiligheid vervoer brandbare stoffen

15:30 - 16:00

Uitloop/wisseltijd

16:00 - 16:30

Afsluitende plenaire sessie

16:30 - 17:00

Uitreiking Cuperusprijs KIVI NIRIA Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek

17:00 - 18:30

Afsluitende Borrel

ticketsales
 ticketsales