3e Diëtisten en Mondhygiënisten Congres


Obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid


Elk jaar ondergaan ruim 10.000 mensen bariatrische chirurgie en de verwachting is dat dit aantal in de komende vijf jaar zal blijven toenemen. De ingreep heeft grote gevolgen voor de voedselopname en het metabolisme waardoor diëtisten en mondhygiënisten steeds vaker cliënten tegen gaan komen met specifieke gezondheidsvragen.

Tijdens dit congres spreken verschillende experts over de relatie tussen (ernstig) overgewicht, de darmmicrobiota en (mond)gezondheid. Uiteraard komen ook de aandachtspunten in de zorg voor post-bariatriepatiënten uitgebreid aan bod.

Op 29 november 2019 kunnen diëtisten en mondhygiënisten opnieuw kennis opdoen én delen!

Graag tot ziens op 29 november 2019 in Houten!

conferentieregistratie
 conferentieregistratie