Langerhans opvolgavond DM - Thema-avond 2019

Langerhans opvolgavond DM - Thema-avond 2019

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 35 personen. 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 01 september 2019.

 

In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en relevant voor de zorgverlener in de 1e lijn. In 2019 staan de behandeling met GLP1-therapie (o.a. titratieschema’s) en het demedicaliseren bij koolhydraatbeperkende voeding centraal.

Voor de Thema-avond 2019 zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

  • Casuïstiek, met aandacht voor dagcurve problemen en hoe omgaan met overbehandeling
  • De stappen 3 en 4 uit de NHG Standaard in de praktijk: naast basaal insuline en een intensief insulineschema zijn er nu ook andere opties als GLP1-receptoragonisten. Maar hoe titreren we in de praktijk
  • Koolhydraatarme voeding bij uw DM2 patiënt: welk afbouwschema kunt u hanteren voor insuline en andere medicatie
  • Nieuwe ontwikkelingen, met o.a. aandacht voor SGLT2-remmers en de combinatie insuline-GLP1 analoge
  • Acute diabetes: vragen in de praktijk en op de Huisartsenpost

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.

Accreditatie:
Accreditatie voor de cursus wordt aangevraagd door Langerhans bij KNMG, NVvPO, V&VN en VSR. Er worden per groep 4 punten toegekend. 


Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers en of kan verplaatst worden naar een andere datum. 

deelnemersbalie
 deelnemersbalie