aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

DNA van Leiderschap

Welkom

Hartelijk welkom op de registratie pagina voor het congres
DNA van Leiderschap.

Meer informatie is te vinden op onze website:
DNA van Leiderschap

Voor vragen over registratie en logistiek:
Boukje van den Bosch
b.vandenbosch@mensiumgroep.nl
06 42 563 250

Voor vragen over het programma
Susan van Dijk
Mensium Groep
s.vandijk@mensiumgroep.nl
06 30 903 003

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie