Assetmanagement Game

Assetmanagement voor de vastgoedsector - Win een Workshop voor professionals

Onder de deelnemers wordt een workshop Assetmanagement Game (6-9 personen) verloot.

In de vastgoedsector zijn vele partijen betrokken bij de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van vastgoed. Hoe kunt u het beste gebruikmaken van recente ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement en de nieuwe ISO 55000 norm?

In deze workshop behandelen we tijdens het spel alle belangrijke aspecten van assetmanagement. U leert van de kennis en ervaringen van andere deelnemers uit verschillende hoeken van de vastgoedsector.

game.png game1.png

Assetmanagement Game
In deze workshop worden de principes van assetmanagement in een spelcontext geplaatst. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld relatief onbevooroordeeld naar de vastgoedbranche en de eigen organisatie te kijken. Tijdens de Assetmanagement Game komen (aan de hand van norm ISO 55000) de belangrijkste aspecten van assetmanagement aan de orde.

Bespreking en kennisdeling Assetmanagement
Na elke spelronde wordt, aan de hand van een ervaring die u in de Assetmanagement Game opdoet, een aspect van assetmanagement besproken. Vervolgens projecteren de deelnemers deze aspecten op de vastgoedbranche en de eigen organisatie. Hierbij hoort u van de andere deelnemers hoe zij tegen dit aspect aankijken, wat hun belangen zijn, welke kansen en ontwikkelingen zij zien, etc. U deelt hierbij ook uw eigen ervaringen. Natuurlijk is er ruimte voor discussie en verdieping.

Resultaat
Na afloop van de workshop heeft u:
• inzicht in de aspecten van assetmanagement en de samenhang daartussen;
• inzicht hoe andere spelers in de vastgoedsector met belangrijke assetmanagement aspecten omgaan, wat hun ervaringen zijn, welke (gemeenschappelijke) belangen er zijn, etc.

Binnen een week na afloop ontvangt u een (geanonimiseerde) samenvatting. Hierin wordt per aspect van assetmanagement vastgelegd wat tijdens de workshop besproken is.

Over de Assetmanagement Game
De Assetmanagement Game is een bordspel dat is ontworpen als hulpmiddel bij verandertrajecten op het gebied van assetmanagement. Een ontwikkeling van AssetPouwer, consultant en interimmanager op het gebied van assetmanagement. Meer informatie vindt u op www.assetmanagementgame.nl

symposiumregistratie
 symposiumregistratie