Doktersassistenten & de chronische zorg ROHWN

Doktersassistenten & de chronische zorg ROHWN

Doktersassistenten & de chronische zorg ROHWN

Als doktersassistente bent u het eerste aanspreekpunt van uw praktijk. U voert ook vaste taken uit zoals triage en het verrichten van kleinere handelingen. Een doktersassistente kan een groot aantal verschillende taken hebben. Sommige taken vereisen specifieke kennis en vaardigheden. Het kan zijn dat u dit niet direct in huis heeft. Vanuit de vorige nascholing zijn er diverse suggesties binnengekomen en daarom bieden wij onderstaande nascholing aan.
 

De doelgroep: Doktersassistenten ROHWN
 

De nascholing streeft de volgende leerdoelen na:

Deze nascholing heeft tot doel om de doktersassistenten passende achtergrond kennis te geven en handvatten om binnen de grenzen van eigen vakgebied samen te werken met de overige disciplines binnen de huisartsenpraktijk.


Leerdoelen:

De deelnemer bezit theoretische achtergrond van COPD, Astma, CVRM en Diabetes.

  • De deelnemer kan de urgentie bepalen en de signalen bij benauwdheid bij COPD/Astma herkennen.
  • De deelnemer is op de hoogte van de relevante wijzigingen binnen de NHG standaard COPD/Astma.
  • Is op de hoogte van de overeenkomsten en de verschillen tussen astma en COPD.
  • De deelnemer waarom de verschillende laboratoriumonderzoeken worden gedaan in het kader van CVRM.
  • wat chronische nierschade inhoudt, wat de consequenties hiervan zijn en hoe deze wordt gecontroleerd.
  • De deelnemer kent haar positie. plaats en rol binnen de uitvoering van ketenzorg binnen de huisartsenpraktijk.

    De nascholing wordt verzorgd door:
  • Dr. van Duijn, kaderhuisarts Hart en vaatziekten
  • Dr. Geert Zaaijer, kaderhuisarts longziekten 

Accreditatie:

Voor deze nascholing zal er een bewijs van inschrijving overhandigd worden.

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd