aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Licentiehouderbijeenkomst

Welkom

Bedrijfsbezoek en presentaties op de Licentiehouderbijeenkomst
Een uiterst interessante rondleiding bij Urenco in Almelo vormt de aftrap van de Licentiehouderbijeenkomst op 14 juni 2012. Urenco Nederland maakt onderdeel uit van de internationale Urenco Groep: een nucleaire onderneming die uranium verrijkt voor energieopwekking in kerncentrales. Voor het operationele proces gebruikt Urenco ‘state of the art’ technologie die gebaseerd is op de centrifugemethode: de schoonste en meest energie efficiënte manier om uranium te verrijken.

Naast de rondleiding hebben we 14 juni ook twee interessante presentaties:
Klaas Schuring CEO van KIC InnoEnergy geeft een presentatie over deze Knowledge & Innovation Community. De partners achter KIC InnoEnergy komen uit de hoek van onderwijs, onderzoek en industrie. Zij hebben een strategie ontwikkeld om de zwakke plekken in het Europese innovatielandschap te dichten en willen de drijvende kracht zijn achter innovaties op het vlak van duurzame energie. Met tot doel economische en maatschappelijke waarde te creëren bij het ontwikkelen van innovatieve trajecten, van idee tot markt. Dit vraagt enerzijds van leiders uit de technologische hoek een gezonde ondernemersgeest. Anderzijds vraagt het om het verbinden van belangrijke spelers binnen de innovatieketen door projecten, platforms en events. De vraag is: wat kunnen KIC InnoEnergy en Dutch Power voor elkaar betekenen?

Tijdens de tweede presentatie maakt u kennis met tien projecten die te maken hebben met verduurzaming van de energievoorziening, uitgevoerd door studenten van de TU Eindhoven. De projecten gaan over de verduurzaming van de energievoorziening van Texel, de elektrische straat in Helmond waarbij gekeken wordt naar een “all electric” oplossing, en projecten om duurzame energievoorziening in Enspijk te analyseren.
U krijgt de highlights van de projecten en van de bijeenkomst die hierover op 5 juni georganiseerd wordt door Dutch Power, de TU Eindhoven en stichting Kien die installateurs ondersteunt bij het concreet inhoud geven van hun belangrijke rol bij innovatieve elektrotechnische ontwikkelingen.

Op het programma van deze dag staan verder netwerken, vergaderen en aansluitend diner.
Wij ontvangen u, als licentiehouder, graag op 14 juni om 14.30 uur bij Urenco in Almelo.

deelnameregistratie
 deelnameregistratie