#1 De betrokken technoloog VERVALLEN

Maaike Harbers en Emiel Bakker

De groeiende alomtegenwoordigheid van technologie in ons dagelijks leven heeft grote ethische en maatschappelijke gevolgen. Ontwerpers en ontwikkelaars krijgen steeds vaker te maken met vragen over privacy, duurzaamheid en security en daarom worden studenten CMGT (Creative Media and Game Technologies) sinds kort opgeleid als “betrokken technologen”. In deze workshop gaan we discussiëren over de rollen die betrokken technologen kunnen vervullen in de beroepspraktijk en hoe studenten daarop het best kunnen worden voorbereid.


#2 Big Data Analytics: van black-box naar glass-box

Sunil Choenni en Mortaza Bargh

Big Data Analytics ligt ten grondslag aan veel innovaties in onze samenleving. Met deze opkomende discipline kan niet alleen een breder en beter inzicht worden verkregen in (opkomende) fenomenen, maar kunnen ook voorspellingen worden gedaan. Voor velen is het een black-box hoe de resultaten van big data analytics tot stand komen. Echter, om de ontwikkelingen in de samenleving in een gewenste richting te sturen, is het belangrijk om inzicht in deze black-box te hebben. Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van data analytics en hoe komen we van een black-box naar een glass-box concept?


#3 Hyper city

Inge Ploum en Peter van Waart

Wat nu alleen nog online (virtueel) zichtbaar is, zal door nieuwe technieken en middelen in de toekomst ook in de fysieke ruimte zichtbaar zijn. Wat betekent dit voor de gemeenschappelijke beleving van onze leefomgeving? Aan de hand van fragmenten uit science fiction films worden surrealistische werelden van de toekomst getoond. Op basis hiervan schetsen de deelnemers mogelijke toekomsten en ontwerpscenario's, die de spanning verkennen tussen de realiteit en het onmogelijke (dromen, hoop en angsten). Hiermee ontstaat er ruimte om de (on)wenselijkheid van de toekomst te onderzoeken, voordat die werkelijkheid wordt.


#4 Digitaal leren in 2030

Fleur Prinsen

De mogelijkheden om met behulp van technologie een leven lang te blijven leren, breiden zich dagelijks uit. Een verscheidenheid van professionals op het snijvlak van media, softwareontwikkeling en onderwijskunde draagt hieraan bij. Hoe krijgen zij beter zicht op de toekomst van het leerproces? Waar in dat proces kan technologie meerwaarde bieden en welke speciale kwalificaties zijn nodig  voor het ondersteunen van digitaal leren? In deze workshop gaan we onderzoeken hoe het leerproces in 2030 eruit zou kunnen zien en welke kwalificaties de professional daarvoor zou moeten bezitten.


#5 Theater als leerschool

Mieke Cardol en Jeannette Nijkamp m.m.v. Monique van den Heuvel

Een belangrijke uitdaging voor professionals in een steeds diversere samenleving is te voorkomen dat mensen worden buitengesloten. Deze professionals moeten zich kunnen inleven in mensen die anders zijn dan zijzelf. Samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Theater Babel draagt hieraan bij. Theater Babel maakt producties met acteurs met en zonder verstandelijke beperking en leidt spelers en theatermakers op. Door de contacten met de acteurs kunnen studenten hun empathisch vermogen ontwikkelen en de wereld van “de ander” verkennen. Ook onderzoeken studenten hoe acteurs met en zonder beperking samenwerken en wat de effecten op het publiek zijn. In deze workshop vertellen wij over de samenwerking met Theater Babel en bespreken we hoe onderwijs kan bijdragen aan een inclusieve samenleving.


#6 De ‘Next Interprofessional’ lult niet maar bouwt! 

Linda Wauben, Onno Helder, Ronald van Gils

De onderzoekslijn Zorginnovatie door Technologie lost problemen in de zorg op via de succesvolle NLB co-creatie methode. Met als belangrijkste elementen: snel ontwerpoplossingen prototypen en ‘in co-creatie’ testen met eindgebruikers, daarvan leren, herontwerpen en weer testen, etc. Niet Lullen maar Bouwen (NLB) dus. In deze stoomcursus NLB leren de deelnemers in 10 minuten tekenen; we bedenken een ontwerpoplossing voor een zorgprobleem in het ziekenhuis, bouwen een prototype en presenteren dat aan een team van zorgprofessionals. 


#7 De 4e industriële revolutie en Blockchain

Ben van Lier

Als mens, organisatie en samenleving staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, zo stelt het World Economic Forum. Onze ‘postmoderne’ samenleving wordt steeds  meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als industries 4.0, (industrial) internet of things, advanced manufacturing, smart industries en cyber-physical systems worden daarmee steeds gebruikelijker. Leven, wonen, werken en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij organiseren en produceren. Wat vraagt dat van next professionals?  


#8 Hoe ontwikkel je een Creative Business Mindset

Mark Schotman en Maarten Jan van ‘t Oever    

Creativiteit is tegenwoordig een sleutelwoord in de economie. ‘Creatives’ worden steeds meer ingezet om oplossingen te bedenken voor problemen die een ander verdienmodel nodig hebben om levensvatbaar te zijn. Maar profiteren ‘creatives’ zelf ook van deze trend? In deze workshop onderzoeken we hoe ‘creatives’ een business mindset kunnen ontwikkelen om leidend te worden en niet meer alleen afhankelijk te zijn van de huidige economische principes. Opdat zij de agenda kunnen bepalen in 2030.


#9 Jawel, we kunnen leren voor de toekomst!

Monique de Bruijn-Smolders en Ellen Klatter  

Opleiden voor de toekomst vereist leren omgaan met onzekerheden. Zelfregulatie is daarbij een belangrijk aspect dat studenten helpt bij de voortgang van de studie. Zelfregulerend vermogen is   dan ook een cruciaal leerprincipe voor studiesucces. In deze workshop wordt besproken hoe docenten dit principe kunnen herkennen en ondersteunen.


#10 Accountant 3.0 - nieuwe vaardigheden door technologische ontwikkeling

Maaike Lycklama à Nijeholt i.s.m. Instituut Financieel Management

Accountancy-werkzaamheden zijn sterk aan het veranderen door de opkomst van informatietechnologie. Veel traditionele werkzaamheden worden overbodig, terwijl nieuwe dienstverlening door IT-tools niet eenvoudig is op te pakken. Accountants hebben andere vaardigheden nodig om hun toekomstige dienstverlening op het gewenste niveau te bieden. Over de precieze vaardigheden die hiervoor nodig zijn, is nog weinig kennis. Daarom start HR samen met HvA, HU en ROC Amsterdam een onderzoek naar de 21st century IT-skills en andere vaardigheden waarover de accountant van de toekomst moet beschikken. Hoe kunnen onze opleidingen aansluiten op de nieuwe eisen aan medewerkers van accountantskantoren?


 

#11 Circular Design Impact

Lizanne Dirkx , Wilco Braam

In 2030 wordt afval niet meer weggegooid, maar als grondstof voor iets anders gebruikt. Er is sprake van een circulaire kringloop van materialen die volledig biologisch afbreekbaar zijn of 100% recyclebaar in een gelijkwaardig of hoogwaardiger product. Naast het hergebruiken van materialen is het ook de uitdaging om producten zo lang mogelijk te gebruiken. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Wanneer professionals kennis hebben van circulaire design strategieën en gevoel krijgen voor hoe ze daadwerkelijk circulaire impact kunnen maken, kunnen ze al tijdens het ontwerpproces hierop sturen. Deze workshop is een opstapje om (project)onderwijs voor circulair design in 2030 te ontwikkelen.  Er komen 7 circulaire design strategieën aan bod, die elk hun eigen invloed hebben op het ontwerp en de product life cycle. Iedere strategie kampt weer met zijn eigen uitdagingen, het is aan de ontwerper om deze effectief toe te passen.


#12 Biobased Design VERVALLEN

Emma van der Leest, Peter Troxler

De meest fundamentele en disruptieve innovaties in de toekomst zijn niet alleen technologisch maar ook biologisch-organisch van aard. De natuur omarmen in plaats van te domineren is dan ook de insteek van biobased design, art, technologie en business. Biobased design kan confronterend én verbindend zijn. De workshop geeft ruimte aan beide. Met elkaar zoeken we de grenzen op van bekende processen en resources zoals materialen en energie. We formuleren nieuwe uitdagingen voor de maatschappij en voor de inzet van technologie. Aan de hand van concrete ervaringen met biobased design toetsen we onze maatschappelijke waarden en vanuit ons eigen vakgebied gaan we met elkaar in discussie over biobased design in 2030.


#13 Difference is the norm

Florian Cramer, Teana Boston-Mammah

In 2030 hebben veruit de meeste jongeren een of andere migratieachtergrond of ze leven in gezinnen en omgevingen met hybride culturen en identiteiten. Hoe onderkennen we als school deze ontwikkeling niet als 'uitdaging' maar als onze gemeenschappelijke identiteit? Wat betekent het voor onze curricula en de manier waarop we met elkaar omgaan? Deze workshop  introduceert het concept van intersectionaliteit als een kritisch perspectief op verschil-als-norm en hoe daarmee om te gaan.


#14 Wie werkt er in 2030 nog in de haven?

Kees Machielse

Dit is een doe-workshop: aan de hand van al ontwikkelde korte scenario’s en een overzicht van de trends die voor de toekomst van de haven van belang kunnen zijn, worden de deelnemers uitgedaagd een personeelsadvertentie te maken voor een of meerdere functies die over 15 tot 20 jaar in de haven nodig zijn. Vooraf wordt een korte uitleg gegeven over het nut en de werkwijze van de scenario-methodiek.