Ing. Emiel Bakker | Docent Creative Media & Game Technologies

Workshop: De betrokken technoloog

Ing. Emiel Bakker MHOB is als hogeschooldocent Creative Media & Game Technologies werkzaam bij de faculteit CMI. Dankzij een technische bachelor- en een sociale masterstudie heeft hij het overzicht en de kennis om de studie op grote lijnen of kleine onderdelen te (her-)ontwerpen. Ingegeven door de snelle veranderingen van het vakgebied creatieve technologie en nieuwe inzichten op leren in de creatieve sector is het onderwijsmodel van CMGT aan constante verandering onderhevig. Hij heeft mede vormgegeven aan de leerlijn “de betrokken technoloog” binnen de opleiding CMGT (Creative Media & Game Technologies).


Mortaza S. Bargh | Wetenschappelijk onderzoeker

Workshop: Big Data Analytics: van black-box naar glass-box

Mortaza S. Bargh is afgestudeerd in telecommunicatie- en informatietheorie (1995) en gepromoveerd in informatietheorie (1999), beide aan de TU Eindhoven. Na zijn promotie heeft hij gewerkt bij Novay – voorheen het Telematica Instituut – in Enschede (van 1999 – 2011). Bij Novay deed hij toegepast onderzoek op het gebied van ICT- en internettoepassingen, zoals het toepassen van probabilistische “machine learning” algoritmen, het ontwerpen van systeemarchitectuur en netwerkprotocollen, en het realiseren van “secure mobile/pervasive/ubiquitous computing” systemen. Tussen 2012 en 2015 was hij gastlector Cybersecurity en Privacy bij de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2013 is Mortaza tevens als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het WODC. Hij werkt o.a. aan onderzoeken naar technieken en methoden van “security en privacy engineering” en “security en privacy by design”, “big data” en “open data” in justitiële omgevingen, datamining en “machine learning”, “data quality management” en risicomanagement methoden. Thans houdt hij zich bezig met onderzoek naar “value sensitive data analytics” (gericht op het beschermen van privacy en voorkomen van discriminatie).


Drs. ing. Wilco Braam | Hoofddocent Onderzoek & Innovatie

Workshop: Circulair Design Impact

Drs. ing. Wilco Braam is hoofddocent Onderzoek & Innovatie bij het Instituut voor Engineering & Applied Science. Hij is verbonden aan de opleiding Werktuigbouwkunde, EASCoP Onderzoek & Innovatie en is regisseur van het technologiedomein BioBased & Circular.

 


Monique de Bruijn - Smolders | Docent Master Advanced Nursing Practice

Workshop: Jawel, we kunnen leren voor de toekomst!

Monique is docent Master Advanced Nursing Practice en voert promotieonderzoek uit naar zelfregulerend leren en studiesucces. Ellen Klatter werkt bij KCTO als lector Studiesucces en lector Versterking Beroepsonderwijs. 

 

 


Teana Boston-Mammah | Onderzoeker en docent

Workshop: Difference is the norm

Teana Boston-Mammah is sinds 2014 als onderzoeker werkzaam bij Kenniscentrum Creating 010 en als docent bij de Willem de Kooning Academie.  Zij is socioloog en begon haar carrière als docent sociologie in Londen. In Nederland werkte zij ruim tien jaar als beleidsadviseur/onderzoeker voor Scala, expertisecentrum voor emancipatie en diversiteit. Zij heeft onderzoek gedaan naar onder meer de loopbaanontwikkeling van vrouwen; radicalisering, vaderschap, seksuele diversiteit en sociale contacten onder vrouwen op buurtniveau. Vanaf 2012 werkt zij als adviseur en onderzoeker voor diverse maatschappelijk geëngageerde organisaties in Rotterdam. Teana organiseert samen, als oprichtster van stichting RotterdamINK, diverse bijeenkomsten, conferenties en symposia in het kader van vrouwen emancipatievraagstukken. In 2015 is haar onderzoek over gender en sociale contacten in een super diverse buurt in South Rotterdam gepubliceerd.


Mieke Cardol | Lector Disability Studies

Workshop: Theater als leerschool

Mieke Cardol is lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Via onderwijs en onderzoek wil zij een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. 

 

 


Sunil Choenni | Lector Smart and Inclusive Society

Workshop: Big Data Analytics: van black-box naar glass-box

Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest bij verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassing van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is Sunil Choenni lector Smart and Inclusive Society bij Creating 010. Hij publiceert regelmatig (met leden van zijn onderzoeksgroep) op het gebied van forecasting, e-government, cybersecurity en informatiemanagement en is hij lid van tal van programmacommissies en editorial boards.


Florian Cramer | Lector Autonomous Practices

Workshop: Difference is the norm

Florian Cramer is als lector Autonomous Practices bij Kenniscentrum Creating 010 nauw verbonden met de Willem de Kooning Academie en het Piet Zwart Institute. Hij onderzoekt de verandering van artistieke disciplines in de 21e eeuw. Globalisatie en nieuwe media trekken de bestaande, in de westerse cultuur van de 19e en 20e eeuw gevormde systemen van “kunst” en “design” fundamenteel in twijfel: bij voorbeeld door nieuwe vormen van visuele cultuur en door het opheffen van traditionele kaders van eigendom en auteurschap. Daarbij ligt de focus van zijn onderzoek op de transformatie van autonome kunstpraktijken en van het uitgeven in het post-digital tijdperk.


Lizanne Dirkx | Ontwerper en onderzoeker

Workshop: Circulair Design Impact

Lizanne Dirkx werkt als ontwerper en onderzoeker voor verschillende bedrijven, waaronder het architectenbureau Superuse Studios. Haar expertise is circulaire economie en sustainable design. Het sluiten van kringlopen is haar drive en waarde creëren uit restmaterialen is een uitdaging die ze altijd aangaat. Sinds 2014 geeft Lizanne les aan Social Practices, Willem de Kooning Academie.


Ronald van Gils | Hoofddocent Kenniscentrum Zorginnovatie

Workshop: The 'Next Interprofessional' lult niet maar bouwt.

Ronald van Gils is hoofddocent bij Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze functie bouwt hij aan de brug tussen Zorg en Techniek door het organiseren van zogenaamde estafetteprojecten; ontwerpgerichte onderzoeksprojecten waarbij een zorgprobleem wordt opgelost door studenten van zorg-, engineering-, ontwerp- en ICT-opleidingen. Deze projecten duren meerdere jaren waarbij het stokje wordt doorgegeven aan een nieuwe groep studenten. 


Dr. Maake Harbers | Lector Artificial Intelligence & Society

Workshop: De betrokken technoloog

Dr. Maaike Harbers is als lector Artificial Intelligence & Society werkzaam bij kenniscentrum Creating010 en de faculteit CMI. Zij houdt zich bezig met het ontwerpen van intelligente toepassingen die hun gebruikers en de samenleving ten goede komen. Ze heeft mede vormgegeven aan de leerlijn “de betrokken technoloog” binnen de opleiding CMGT (Creative Media and Game Technologies).


Onno Helder | Senior Zorgonderzoeker en Verpleegkundige

Workshop: De ‘Next Interprofessional’ lult niet maar bouwt! 

Onno Helder is senior zorgonderzoeker en verpleegkundige op de kinder-IC in het Erasmus MC-Sophia. Daarnaast is hij werkzaam bij het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG), opleiding Verpleegkunde en Kenniscentrum Zorginnovatie. Zijn onderzoek richt zich onder andere op zorgtechnologie voor het bevorderen van patiëntveiligheid en veiligheid voor medewerkers. Binnen IvG houdt Onno Helder zich ook bezig met het aanscherpen van het niveau van onderzoek op het hbo voor studenten en docenten. 


Monique van den Heuvel | Docent Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Workshop: Theater als leerschool

Monique van den Heuvel is werkzaam bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en daarnaast sinds 2016 docent bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn.

 

 


Ellen Klatter | Lector Studiesucces en Versterking Beroepsonderwijs

Workshop: Jawel, we kunnen leren voor de toekomst!

Ellen Klatter werkt bij KCTO als lector Studiesucces en lector Versterking Beroepsonderwijs. 

 

 

 


Emma van der Leest | Productontwerper

Workshop: Biobased Design

Emma van der Leest is productontwerper en afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie over biodesign en de verschuivende rol van de ontwerper. Binnen het BlueCity Lab onderzoekt Emma hoe biologische materialen kunnen worden omgezet in producten en heft zij de grenzen tussen ambacht, wetenschap en technologie op.


Prof. dr. Ben van Lier | Director Strategy & Innovation

Workshop: De 4e industriële revolutie

Prof. dr. Ben van Lier is Director Strategy & Innovation bij  Centric een Nederlands IT bedrijf met ondernemingen in België, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Duitsland. Vanuit deze rol houdt hij zich voornamelijk bezig met onderzoek en analyse van (inter)nationale ontwikkelingen op het grensvlak van technologie en organisatie. In 2009 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. In 2013 is hij benoemd tot Professor aan de Steinbeis University Berlin. Zijn onderzoeksactiviteiten in Berlijn spitsen zich toe op onderwerpen als Complexiteits- en Systeem Theorie, Interoperabiliteit van Informatie en Network Centric Operations, onderwerpen waarover hij  meerdere wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd. In 2015 is hij eveneens benoemd als Lector aan de Hogeschool Rotterdam waar hij zich voornamelijk bezighoudt met ontwikkelingen als  het Internet of Things en Smart Industries. Hij is lid van het Nederlandse Smart Industries Forum en de ICT vertegenwoordiger in de roadmap council van de top sector High Tech Systems & Materials.


 Kees Machielse | Lector Transitie

Workshop: Transitie van de haven

Kees Machielse is  sinds 2009 lector op de Hogeschool Rotterdam, de eerste vier jaar als lector Gebiedsontwikkeling en transitiemanagement, de laatste jaren als lector transitie van de Haven bij het kenniscentrum Duurzame HavenStad. Daarnaast is hij consultant op het gebied van systeeminnovatie en strategie. Hij is zijn loopbaan begonnen als onderzoeker bij TNO en heeft daarna gewerkt als beleidsadviseur bij gemeente Rotterdam, directeur van eigen adviesbureau (A2 Stadsadviseur) en senior adviseur Vromraad. De rode draad in zijn carrière is toekomstgericht onderzoek.


Maaike Lycklama à Nijeholt | Lector Finance & Business Innovation

Workshop: Accountant 3.0 - nieuwe vaardigheden door technologische ontwikkeling

Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Zij doet binnen de drie thema’s van het Kenniscentrum samen met haar team onderzoek naar Accountant 3.0, soft controls in het MKB, Alternatieve Financieringsvormen en Fusies en Overnames. Maaike is tevens als universitair docent werkzaam bij de Universiteit Leiden.


Jeanette Nijkamp | Hoofddocent Kenniscentra Zorginnovatie en Creating 010

Workshop: Theater als leerschool

Jeannette Nijkamp is als hoofddocent werkzaam bij de kenniscentra Zorginnovatie en Creating 010. Haar aandachtsgebied is samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorg. 

 

 


Maarten Jan van 't Oever | Developer Creative Business Mindset

Workshop: Hoe ontwikkel je een Creative Business Mindset 

Maarten Jan van ’t Oever, developer creative business mindset, has been working in creative education for ten years. He combines his interest in entrepreneurship and education at the Business Station and the major Leisure Management. He also acts as experience creator and organizer at the New School Collective. He holds master degrees in both International Business and Education.


Inge Ploum | Lecturer Communication & Multimedia Design

Workshop: Hyper City

Inge Ploum, is lecturer at the course Communication & Multimedia Design, and a creator and researcher of digital media. She explores how media impact societies and shape world views. Her focus is on the ‘how’; how the media themselves ‘speak’ as cultural objects, how to think critically about media, and how imagined futures are constructed through mediated interactions. Inge is coordinator of the minor Urban Interaction Design in which students can learn about the future designer role.


Dr. Fleur R. Prinsen | Lector Digitale Didactiek

Workshop: Digitaal leren in 2030

Dr. Fleur R. Prinsen is gepromoveerd onderwijspsychologe. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar sociaal leren in online, digitale leeromgevingen. Zij werkt nu als lector Digitale Didactiek bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de HR.


Mark Schotman | Coördinator Business Station

Workshop: Hoe ontwikkel je een Creative Business Mindset

Mark Schotman, coördinator Business Station, is fascinated by creativity and its relevance today. Is creativity a new revenue model on itself or is it used by ‘the old economy’ to change in order to improve their competitive strength? Many questions, but bottom line he believes in the power of creatives themselves. Especially in the way they think and how you can optimize their potential. By lecturing at the Willem de Kooning Academy and by coaching creative professionals. Mark aims for creativity to contribute to a more purposeful society. 


Peter Troxler | Lector Kenniscentrum Creating 010

Workshop: Biobased Design

Peter Troxler is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Creating 010 en het Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Onder de titel “revolutie van de maakindustrie” onderzoekt hij de impact van nieuwe, directe digitale productie technologieën en methoden (zoals Fab Labs en 3D printen) op ontwerpen en produceren. Deze technologieën en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: local en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën.


Peter van Waart | Lecturer Communication & Multimedia Design

Workshop: Hyper city

Peter van Waart, is lecturer at the course Communication & Multimedia Design and researcher in research center Creating 010, both of Rotterdam University of Applied Sciences (RUAS). His PhD study at TU Delft focus on guidelines for designing meaningful technology applied in the urban domain. Van Waart is one of the initiators of Rotterdam Open Data and StadsLab Rotterdam, and I initiated and coordinated the minor Urban Interaction Design (Urban IxD). Next to that he initiated and organised the Global Service Jam Rotterdam, the Rotterdam GovJam and the International Internet of Things Day Rotterdam. All of this aims for the participation of Rotterdam citizens in designing meaningful applications for urban living.


Dr. ir. Linda Wauben | Lector Technische Innovatie

Workshop: The 'Next Interprofessional' lult niet maar bouwt.

Dr. ir. Linda Wauben, is naast haar werkzaamheden als postdoc bij de Technische Universiteit Delft, verbonden als lector Technische Innovatie in de Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie.