Welkom

De DSM-IV is opgevolgd door de DSM-5. Wat is er nu veranderd en wat betekent dat in de praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie?

De DSM-5 voor kinderen en jongeren

De Bascule organiseert een referatencyclus van 7 avonden waarin de veranderingen en consequenties van de DSM-5 door deskundigen van binnen en buiten de Bascule worden besproken. De lezingen sluiten aan bij de hulpverleningspraktijk en worden onderbouwd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U kunt zich inschrijven voor een of meerdere referaten of voor de complete cyclus.

Na afloop van de cyclus bent u op de hoogte van de veranderingen in de DSM 5, bent u beter in staat om de verschillende stoornissen te herkennen en te classificeren, weet u hoe u deze classificatie kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk en heeft u kennis van de werkwijze van de Bascule bij de verschillende stoornissen.

Voor wie

De cyclus is bedoeld voor alle behandelaren in de jeugdhulp (psychologen, OKT en Samen DOEN medewerkers), kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen in Amsterdam en omstreken.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en NIP/NVO.

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren