24 maart 2015

17:00 - 18:00

Inleiding

18:00 - 19:00

Autisme Spectrumstoornis

21 april 2015

17:00 - 18:00

ADHD

18:00 - 19:00

Gedragsstoornissen

19 mei 2015

17:00 - 17:40

Verstandelijke Beperking

17:40 - 18:20

Leer- en communicatiestoornissen

18:20 - 19:00

Infantpsychiatrie

23 juni 2015

17:00 - 18:00

Voedings- en eetstoornissen

18:00 - 19:00

Stemmingsstoornissen

15 september 2015

17:00 - 18:00

Dwang, Angst, Tics (DAT)

18:00 - 19:00

Somatische symptoomstoornissen

20 oktober 2015

17:00 - 18:00

Psychose

18:00 - 19:00

Borderline persoonlijkheidsstoornissen

17 november 2015

17:00 - 18:00

Trauma en kindermishandeling

18:00 - 19:00

Genderdysforie

formulier voor congres
 formulier voor congres