16 januari 2020

09:30 - 10:00

Inloop

10:00 - 10:05

Opening Dutch Power & CIGRE C4

10:05 - 10:25

Gevolgen van de energietransitie op de spanningskwaliteit
Sjef Cobben | TU Eindhoven

10:25 - 10:55

Impact van de mobiliteitstransitie

Casus 1
Versterking van het net: kansen voor en door de juiste laadinfrastructuur
Aswin Linden | Heliox

Het net zal komende jaren zwaarder belast worden door het laden van o.a. grote e-bussen. Dit is geen stabiele vermogensvraag maar zijn vaak meerdere piekbelastingen op een dag. Om toch de kwaliteit van het net te kunnen behouden zal gebruik gemaakt kunnen worden van slimme laders die de vermogensvraag en beschikbare netvermogen slim ‘regelen’. Daarnaast kunnen deze laders doordat ze bi-directioneel zijn, ook energie terug leveren aan het net, zodat ook hiermee piekbelastingen gelimiteerd kunnen worden. Tenslotte is het m.b.v. deze ‘slimme’ laders mogelijk om de Power factor in te kunnen stellen om zodoende de kwaliteit van het net te verbeteren.
 

Casus 2
PQ-verstoringen EV -Onderzoek en oplossingsrichtingen
Arjan Wargers | ElaadNL

Het Europees elektriciteitsnet is veelal driefase wisselstroom (AC). Om een EV op te laden zal deze wisselstroom in de omvormer omgezet moeten worden naar gelijkstroom. Deze omvormer kan in de auto, de laadpaal of allebei geïntegreerd zijn. Door de omzetting van wissel- naar gelijkstroom kunnen elektrische auto’s de power quality van het elektriciteitsnetwerk zowel vervuilen als verbeteren. Vanuit verschillende tests door ElaadNL en Enexis zijn meerdere verstorende factoren geconstateerd: Inschakelpiekstromen en (supra)harmonische verstoringen zijn voorbeelden hiervan, die kunnen leiden tot extra warmteverliezen, capaciteitsvermindering van het net, laadproblemen en een verkorte levensduur van elektronische apparatuur. 
Voor omvormers bestaan al bepaalde normen om te voorkomen dat verstoringen op het net ontstaan. Maar op dit moment vindt alleen een keuring van EV’s plaats door de RDW, met name op voertuigveiligheid. Eigenlijk zou elke nieuwe EV ook verplicht getoetst moeten worden op PQ-verstoringen. 
Tijdens deze presentatie worden de PQ-verstoringen toegelicht en de mogelijke oplossingsrichtingen gegeven.

10:55 - 11:10

Impact van de energietransitie op het net

Casus 3
Spanningskwaliteit vanuit een klantenperspectief 
Stijn Grove | Dutch Data Center Association

11:10 - 11:40

Pauze

11:40 - 12:40

Impact van de energietransitie op het net

Casus 4 
Implementatie van de Europese aansluitcodes en de nieuwe Nederlandse Netcode
Peter van Oirsouw | Qirion 

Onlangs heeft de Europese Commissie verordeningen gepubliceerd met betrekking tot het aansluiten van nieuwe elektriciteitsproducenten, verbruikers en distributiesystemen op het transmissienet. Deze verordeningen hebben geleid tot een wijziging van de Nederlandse Netcode. Voor alle stakeholders hebben de wijzigingen grote gevolgen. Met name het proces rond de conformiteitsverificatie leidt voor partijen tot een nieuwe taak.

Casus 5 
Vergroten van de netcapaciteit door de inzet van spanningssensoren
Maarten van Riet | Qirion en John Jongkind | 3M 

Er komen steeds meer zonneparken en derhalve steeds meer spanningsproblemen in het elektriciteitsnet. Onderzoek toont aan dat zonneparken sneller aangesloten kunnen worden wanneer deze uitgerust worden met een automatische vermogensregelaar.

Casus 6 
Ervaring met toepassing van batterijen
Brendan de Graaf | Lyv 

Praktijkervaring met huisbatterijen en een buurtbatterij. 
Aan de orde komt:

  • Wat gebeurde er met spanning en fasebelasting onder invloed van zonnepanelen
  • Zijn er mogelijkheden om te sturen op spanning en fasebelasting?
  • Wat is de stand van de techniek?

Casus 7
Beheersing van de impact van zonneweide in MS net
Ralph Maassen | Stedin

Het aansluiten van een zonneweide van 7,5 MW middels MS-aansluitingen van 1,75 MVA in het lokale net heeft geleid tot spannings- en capaciteitsproblemen. Voor deze uitdagingen moest een oplossing op korte termijn gevonden worden totdat het MS net lokaal uitgebreid kon worden. In overleg met de zonneweide beheerder is hiervoor een niet conventionele oplossing toegepast die voor zowel zonneweide beheerder als Stedin tot de meest optimale situatie leidt tot fysieke netuitbreiding.

12:40 - 12:50

Afronding en introductie 3M

12:50 - 13:45

Netwerklunch met rondleiding 3M Innovation Centre