Congestie en Balanceren gaan Hand in Hand.

Dankzij het toenemende aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en daarmee de snelle groei van decentrale invoeding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnet. Wanneer het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk ontstaat er congestie. Dit gebeurt steeds vaker op verschillende plekken in het land. Het verzwaren van het elektriciteitsnet om extra capaciteit op te vangen lukt niet altijd op tijd, met name vanwege lange tijdslijnen die hiermee soms gepaard gegaan. Congestiemanagement moet daarom verder ontwikkeld worden, gefaciliteerd door flexibiliteit in het systeem.

Netgebruikers kunnen flexibiliteit leveren door het verhogen of verlagen van hun verbruik of productie, bijvoorbeeld in reactie op prijsprikkels. De beschikbare capaciteit wordt efficiënter benut. Wanneer er ergens congestie optreedt kan een netbeheerder een verzoek om biedingen uitsturen. Vervolgens kunnen marktpartijen die zijn aangesloten in het desbetreffende gebied een biedingen plaatsen, bijvoorbeeld via het GOPACS-platform wat staat voor ‘grid operators platform for congestion solutions’.

Balancering waardoor betrouwbaarheid net behouden

Het is het een voorwaarde dat de balans van het elektriciteitsnet niet (op nationaal niveau) mag worden verstoord. Dit geldt ook wanneer sprake is van lokaal congestiemanagement.  Wanneer er verlaging van de elektriciteitsproductie binnen het congestiegebied optreedt, controleren de netbeheerders via GOPACS of er geen problemen elders in het elektriciteitsnet van de deelnemende netbeheerders ontstaan.

De landelijke netbeheerder TenneT heeft samen met de regionale netbeheerders Stedin, Liander, Enexis Groep en Westland Infra een nieuw platform gelanceerd dat op een slimme manier congestie in het elektriciteitsnet dient te verminderen.