14 mei 2020

12:30 - 13:30

Inlooplunch 

13:30 - 13:50

Welkom en opening door
Paul Borgeld  | Infosupport

Introductie van het thema door de Bas Kruimer | DNV GL

13:50 - 14:30

Setting the Scene
Frank Wiersma | TenneT TSO

  • Overzicht van de behoefte aan flexibiliteit variabiliteit van zon, wind en congestiemanagement.
  • Verantwoordelijkheden, uitdagingen, kaders en rollen in het elektriciteitssysteem en de elektriciteitsmarkt door DSO's en TSO.
  • Hoe de doelen borgen, naadloos laten aansluiten en elkaar versterken 
  • Welke investeringen en ontwikkelingen zijn er nodig om een kosteneffectief totaal systeem te realiseren?
14:30 - 14:55

Welke uitdagingen zien de DSO's belicht vanuit bedrijfsvoerings perspectief. [beschrijving en titel volgt]
Anne van der Molen | Stedin

14:55 - 15:20

Congestie en Balanceren vanuit het perspectief van de Programma Verantwoordelijke. Hoe bewegen andere partijen. Wat betekent voor hen flexibiliteit. 
Wilko Schuiff | Eneco 
Naam volgt | Eneco

15:20 - 16:00

Pauze

16:00 - 16:25

GOPACS: Platform netbeheerders voor congestiemanagement
Ketenbenadering.
Peter Hermans | volgt
Actie: Paul van Dijk

16:25 - 17:00

Smart Energy innovaties voor het energiesysteem van de toekomst

Maarten de Vries | TKI - Urban Energy 

Als we afscheid nemen van gascentrales als regelbaar vermogen zal er meer behoefte ontstaan aan kleinschalige, decentrale bronnen van flexibiliteit. Binnen de industrie en glastuinbouw is de flexibilisering van energievraag al langer de praktijk. En er zit nog meer in het vat: inzet van batterijen en conversie, flexibele warmtepompen en e-boilers, smart charging van elektrische auto’s en meer.

Maarten de Vries gaat in op de ‘smart energy’ innovaties die in Nederland ontwikkeld worden en de rol die de gebouwde omgeving daarin gaat spelen. Aandachtspunten zijn de verscheidenheid aan flexibele assets, routes om deze aan te sturen, toegang tot energiemarkten en de noodzaak tot het ‘stapelen’ van businesscases. Ook staat hij stil bij de rol die IT-oplossingen en standaarden/protocollen spelen om een verscheidenheid aan flexibele assets daadwerkelijk flexibel aan te sturen.

Onderdeel van de presentatie zijn pitches van de volgende innovatieve koplopers

Sympower – Olivia Sicurani of Dirk-Jan Middelkoop
Vandebron - Giuseppe Procaccianti (o.v.b.)

17:00 - 17:15

Afronding: Interessante discussie aan de hand van stellingen over: Wat is er mogelijk met de visie over congestie en balanceren en de concrete set aan maatregels? 

17:15 - 19:00

Netwerken tijdens afsluitend drankje