Clean Energy Package

Clean Energy Package

03 december 2020

14:15 - 14:45

Inloop

14:45 - 15:00

Opening door dagvoorzitters
Stefan Olsthoorn | Fedet,  T&D Europe
Peter Kok | Alfen

15:00 - 15:25

Clean Energy Package vanuit Europees perspectief
Laure Duliere | T&D Europe

15:25 - 15:50

Vertaling Clean Energy Package naar Energiewet 1.0
Lars Meindert | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

15:50 - 16:15

De impact van de Clean Energy Package op de bedrijfsvoering
Matthijs van Leeuwen | Norton Rose Fullbright

16:15 - 16:20

Wrap up

16:20 - 16:50

Pauze

16:50 - 17:15

Wat betekent de Clean Energy Package voor de Flexibiliteit? 
Elias De Keyser | Next Kraftwerke

De Europese Clean Energy Package (CEP) bevat een reeks richtlijnen die een grotere rol definiëren voor aggregatie en voor vraagrespons. De CEP stelt dat “alle groepen afnemers (industriële en commerciële afnemers en huishoudens) moet worden toegestaan ten volle gebruik te maken van de voordelen van de aggregatie van productie en levering”. Bovendien stelt de CEP dat “producten zodanig gedefinieerd moeten worden dat de deelname van vraagrespons wordt gestimuleerd.” De CEP verwacht zelfs dat “marktdeelnemers die aan aggregatie doen waarschijnlijk een belangrijke rol zullen spelen als intermediair tussen groepen afnemers en de markt.”
Next Kraftwerke is een aggregator die uitgegroeid is tot een van de grootste Virtual Power Plants van Europa. Zij merken rechtstreeks wat de Clean Energy Package betekent voor aggregatie en voor vraagrespons. Welke kansen brengt de CEP concreet met zich mee? Welke obstakels liggen er nog in Nederland? Daarbij kan Next Kraftwerke ook putten uit ontwikkelingen bij onze buurlanden. Tot slot heeft Next Kraftwerke een aantal wensen voor de Nederlandse markt en de samenwerking met TSO’s en DSO’s.

17:15 - 17:40

Wat betekent de Clean Energy Package voor de interconnectie?
Jan Vorrink | TenneT TSO

De TSO’s dienen op grond van het CEP in de toekomst capaciteit voor internationale elektriciteit handel vrij te houden bij de vrijgave van de capaciteit. De wijze waarop dit in Nederland en de andere EU landen wordt uitgevoerd verschilt. Tevens zal op een aantal andere veranderingen kort worden ingegaan

17:40 - 18:05

Wat betekent de Clean Energy Package voor Smart Monitoring?
Laure Duliere | T&D Europe

18:05 - 18:15

Afsluiting

18:15 - 19:30

Netwerken en dinerbuffet