Een geïntegreerd flexibel energiesysteem is cruciaal en vraagt om veranderingen op systeemniveau. Systeemintegratie brengt alle schakels, spelers en energiedragers samen in één flexibele energievoorziening. Onder leiding van de dagvoorzitters Fedor ten Harve van ProRail en Marco Wolkenfelt van DNV GL stellen we onszelf de vraag; welke veranderingen zijn er en zijn wij voorbereid op deze veranderingen? En gaat systeemintegratie eigenlijk wel over alle energiedragers? 
 
Deze grote opgave vraagt om een integrale aanpak, waarbij expertises van alle stakeholders waaronder de Dutch Power participanten hard nodig zijn. 
Tijdens dit hybride event op 14 oktober krijgen we antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de in en outs van systeemintegratie? Mart van Bracht | Topsector Energie (directeur programma Systeemintegratie)
  • Hoe gaan we om met het Human Capital? Marsha Wagner | Topsector Energie (directeur programma Human Capital Agenda)
  • Wat houdt systeemintegratie in op nationaal niveau? Arjan van Voorden | Stedin

Om de denkrichting en de vervolgstappen te duiden presenteren we een aantal voorbeeldcasussen: 

  • Internationaal niveau: Praktijkcase systeemintegratie Norddeutsche EnergieWende (NEW4.0) Jan Rispen | Erneuerbare Energien Hamburg
  • Regionaal niveau: Casus Provincie Noord en Zuid-Holland (o.v.v.)
  • Lokaal niveau: Lokaal energiemarkt project Hoog Dalem Jan Pellis | Stedin