Rotary Duurzaamheidscongres 2016

Rotary Duurzaamheidscongres 2016

13 oktober 2016

15:30-16:00

Ontvangst in Koningshof

16:00-17:00

Opening door dagvoorzitter Koos Karssen (Voorzitter Midden-Delfland vereniging) en lezing Prof. Dr. ing. Jan Rotmans met als titel: Verandering van Tijdperk. Wat betekent dat voor u?

17:00-18:15

Lezing van onze gastsprekers:
- De heer Joop Ham (Directeur Lely Bedrijven): Duurzaamheid als belofte aan de klant
- De heer Sjef Evers (Wethouder Gemeente Maassluis): Wat doet Gemeente Maassluis om in 2040 CO2 neutraal te zijn?
- De heer Bas Rüter (Director Duurzaamheid Rabobank): Ondernemen in een veranderend maatschappelijk klimaat.

En daarna een uitgebreide pannel discussie.

18:15-19:30

Walkingdinner

19:30-20:00

Afsluiting