Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee 2015

Duurzame ontwikkeling is het centrale begrip in rapport ‘Our Common Future’ dat in 1987 werd geschreven door de VN-Commissie Brundtland, waarbij een duidelijke verbinding wordt gelegd tussen economische groei, het milieu en sociaal-economische problemen. De definitie van duurzame ontwikkeling die de gemeente hieruit als uitgangspunt hanteert: Duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Een brede blik op innovatie en duurzaamheid

De ambitie “Energieneutraal 2020” is de belangrijkste duurzame ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee. De filosofie is dat door het verduurzamen van de energiehuishouding de basis wordt gelegd voor brede duurzame ontwikkeling op Goeree-Overflakkee. Voorbeelden hiervan zijn:

  • grondstoffen (natuurlijke materialen, hergebruik)
  • sociale aspecten (werkgelegenheid, comfort, welvaart)
  • schone technologie (zonnepanelen, getijdencentrale, elektrische auto’s)
  • gezonde leefomgeving (schone lucht, water en bodem).

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, markt en maatschappij (inwoners).  

In het verlengde van het succesvolle Energy Festival op 5 september jongstleden organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een congres voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, kennisinstellingen en andere stakeholders. Het congres heeft als doel de blik op duurzaamheid te verbreden, te netwerken en te inspireren. Goeree-Overflakkee werkt hard om in 2020 energieneutraal te zijn, waarbij evenveel duurzame energie lokaal wordt geproduceerd als door bewoners, bezoekers en bedrijven wordt gebruikt. Onderscheidende projecten zoals getijdenenergie, Energieke Regio, waterstofmobiliteit vinden daarom nu al een stevige voedingsbodem op Goeree-Overflakkee. Deze ervaring en kennis willen wij graag delen, maar dat niet alleen. De wereld houdt namelijk niet op na 2020! Waar liggen dan de kansen en uitdagingen om een volgende stap te zetten? Wat betekent dit voor windenergie en andere duurzame opwekking? Hoe gaan we duurzaam bouwen en innoveren? Hoe gaan we met afvalstromen om? Hoe organiseren we samenspraak en overleg voor verduurzaming binnen een gemeenschap als Goeree-Overflakkee? Hoe verbinden we partijen met elkaar? Kennis delen en samen kijken naar de toekomst staat centraal deze dag.

In het menu vindt u het programma en kunt u zich aanmelden.

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen