Sprekers

Reinier van den Berg

Nederlands meteoroloog, werkzaam bij weerinstituut MeteoGroup Nederland. Heeft gestudeerd aan de Universiteit te Wageningen en specialiseerde zich in luchtverontreiniging. Hij is onder andere bekend van RTL 4 waarvoor hij vanaf de start van commerciële televisie, in 1989, het weer presenteert. Hij is daarmee 's lands langst presenterende weerpresentator. Verder is hij ook geregeld te zien bij regionale omroepen zoals TV Gelderland en Omroep Zeeland. Daarnaast is hij specialist in klimaatverandering en benadrukt hij in publicaties en lezingen het belang van duurzaamheid. Hij is mede initiatiefnemer van Ecoland TV. Zijn slogan is: de ander te groen af zijn.

 

 

 

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Directeur van INSID, een onafhankelijke stichting met als doel het versnellen van duurzaamheid. "Duurzaamheid is niet links, het is ook niet rechts. Het is niet eens politiek. Het is je kinderen kunnen uitleggen dat je aan hun toekomst denkt. Het is oplossingen vinden en werken aan iets waar je trots op kunt zijn. Het is ambacht, het is denken, het is vooruitzien, het is uitdagend, het is innovatief. En het is gezond verstand."

 

 

Arend-Jan van der Vlugt

Wethouder innovatie, duurzaamheid en gebiedsmarketing bij de gemeente Goeree-Overflakkee en één van de initiatiefnemers van het Duurzaamheidscongres.Van der Vlugt is als ondernemer in het college van B&W gekomen en zijn drijfveer is om de verbindingen te leggen tussen overheid, ondernemers en de samenleving.

"Samen optrekken en bouwen aan een vitaal, innovatief en duurzaam eiland Goeree-Overflakkee" is zijn motto. "Duurzaamheid lijkt voorgoed af te rekenen met het geitenwollensokkenimago. En dat is terecht, want duurzaamheid staat juist voor innovatie, vernieuwing economische kansen! Duurzaamheid loopt als een 'groene’ draad door ons prachtige eiland."

 

Ad van Wijk

Hoogleraar aan de TU Delft en adviseur duurzame energie, een van de meest invloedrijke duurzaamheid ondernemers in Europa. In 1984 was hij mede oprichter van Ecofys, een kennisbedrijf op het gebied van duurzame energie dat uitgroeide tot Econcern, met 1200 werknemers in meer dan 20 landen met als missie 'a sustainable energy supply for everyone'. Hij is tevens initiatiefnemer voor de realisatie van de Green Village bij de TU Delft.

 

 

Adjiedj Bakas

Wat zijn de trends en wat gaan wij daarvan merken? Die vraag is belangrijker dan ooit in een wereld die steeds sneller verandert. Bedrijven, overheden en burgers vragen trendwatchers als Adjiedj Bakas om de nieuwe tijd te duiden en inspiratie op te doen voor nieuwe producten en diensten. Bakas (1963) is ‘de trendwatcher des vaderlands’ (Managementboek). Hij geeft in binnen- en buitenland ongeveer tweehonderd lezingen per jaar. Hij schreef bestsellers over de toekomst, die onder andere in Nederland, de V.S, China, Brazilië en Engeland verschijnen.

 

 

 

Deelnemers forumgsprek

Simon Rozendaal

Wetenschapsredacteur van Elsevier. Studeerde organische chemie aan de TU Delft. Schreef vele boeken en presenteerde uiteenlopende programma's over wetenschap op televisie voor Teleac, VPRO en de NCRV.

Monique Sweep

Directeur van Coöperatie Deltawind u.a. Duurzame ontwikkeling gebeurt niet vanzelf, daar moet je wél wat voor doen. Windenergie is nu nog de meest efficiënte manier van duurzame energieproductie. Maar het begint bij efficiënt omgaan met energie. We stimuleren onze leden daarin. Omdat we geloven dat een betere wereld een duurzame wereld is. Want: “We erven de aarde niet van onze voorouders, maar hebben haar te leen van onze kinderen”.

Marko Kruithof

Manager Duurzaamheid en Vernieuwing van Stedin: "Nederland staat aan de vooravond van een energierevolutie waarbij een innovatief en betrouwbaar netwerk onmisbaar is. Als duurzame netbeheerder hebben we de ambitie om het veranderende energielandschap mede vorm te geven en onze elektriciteitsnetten ook geschikt te maken voor transport in de toekomst. Onze verbindende rol op het eiland Goeree Overflakkee met haar ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn pakken wij dan ook graag met beide handen aan. Vanaf 2007 heeft Stedin ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd om deze prachtige ambitie waar te maken!“   

Joris Laponder

Directeur Corporate Accounts & Mobility van Eneco: "Eneco streeft naar het versnellen van de duurzame decentrale energietransitie. Dit kunnen we alleen bereiken door samen te werken met bedrijven, gemeentes, burgers, klanten en kennispartners. We bouwen samen met koplopers uit het bedrijfsleven en gemeenten aan deze verduurzaming, we investeren gezamenlijk in nieuwe duurzame opwekking, ontwikkelen duurzame innovaties en nieuwe diensten.  Naast de verduurzaming van de gebouwde omgeving en energieontwikkeling neemt, door snelle technologische ontwikkelingen, duurzame mobiliteit een belangrijke rol innemen in de energietransitie." 

Ad van Wijk

Hoogleraar aan de TU Delft en adviseur duurzame energie, een van de meest invloedrijke duurzaamheid ondernemers in Europa. In 1984 was hij mede oprichter van Ecofys, een kennisbedrijf op het gebied van duurzame energie dat uitgroeide tot Econcern, met 1200 werknemers in meer dan 20 landen met als missie 'a sustainable energy supply for everyone'. Hij is tevens initiatiefnemer voor de realisatie van de Green Village bij de TU Delft.

Hans Kleij

Hans is programmadirecteur bij de provincie Zuid-Holland en onder meer verantwoordelijk voor het Integrale Ruimtelijke Programma Goeree-Overflakkee, een ontwikkelingsprogramma voor Goeree-Overflakkee. Hij is direct betrokken bij uiteenlopende duurzame initiatieven zoals de Getijdencentrale Brouwersdam en het Tidal Technology Center Grevelingendam  en vele andere innovaties op en rond het eiland. Vanuit provinciaal beleid wordt verduurzaming op het eiland gestimuleerd en ondersteund op verschillende manieren. Daarnaast is hij programmadirecteur van de kwalitatieve gebiedsontwikkeling tussen Delft en Schiedam, waar de aanleg van de A4 Delft-Schiedam onderdeel van is.

 

registratie software
 registratie software