Meet up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Meet up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg

26 juni 2017

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:45

Plenaire opening
Door Erik Gerritsen, secretaris-generaal Ministerie van VWS en voorzitter Informatieberaad

10:45 - 11:00

Naar de zalen

11:00 - 15:00

Gedurende de dag worden verschillende sessies gehouden. De ontmoetingspleinen zijn doorlopend geopend voor netwerken en lunch.

15:00 - 15:15

Naar de plenaire zaal

15:15 - 15:45

Plenaire afsluiting

15:45 - 16:00

Naar de vergaderzaal of naar het bedrijfsrestaurant

16:00 - 18:00

Vergadering Informatieberaad Zorg
Tevens de volgen op schermen in het bedrijfsrestaurant

18:00 - 19:30

Borrel en netwerken