Meet up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Meet up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Uitnodiging

 

Meet Up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg
Maandag 26 juni | 10.00 – 16.00u | ministerie van VWS

 

Geachte heer/mevrouw,

Een primeur! Het ministerie van VWS opent op 26 juni a.s. haar deuren voor een breed publiek om kennis te delen en samen te werken aan de informatievoorziening in de zorg.

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Waar de patiënt meer regie krijgt over persoonlijke gezondheidsgegevens en eigenaar wordt van zijn of haar zorgpad. En waar professionals kunnen excelleren met betere informatie.

Dat betekent nogal wat voor de uitwisseling van al die digitale gegevens. Kunnen gegevens veilig worden gedeeld? Hoe zorgen we voor inzage? Hoe werken verschillende systemen samen om gegevensuitwisseling mogelijk te maken? Op welke manier kan de patiënt zelf gegevens toevoegen? Aan dat soort vragen wordt nu hard gewerkt in het Informatieberaad Zorg. Daarin zijn vele zorgpartijen en de overheid bezig om een duurzaam stelsel voor de informatie in de zorg op te zetten.

Op 26 juni van 16.00 – 18.00 uur komt het Informatieberaad Zorg bijeen om in een open setting te praten over de next steps. De vergadering kan zoals gebruikelijk live worden bijgewoond. Maar dat niet alleen. Voorafgaand is er de hele dag ruimte voor interactieve sessies waar iedereen aan kan deelnemen. Want uitwisseling van gegevens is hét onderwerp voor 2017 binnen de zorgsector. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS en voorzitter van het Informatieberaad, opent de Meet Up en staat stil bij de Nederlandse aanpak.

Wilt u aanwezig zijn tijdens de Meet Up? Iedereen is welkom om zich aan te melden via www.aanmelder.nl/duurzaaminformatiestelselzorg. Op deze website vindt u ook alle informatie over deze dag. Voor vragen kunt u terecht bij iHealthdag@minvws.nl

Voor meer informatie over het Informatieberaad zie www.informatieberaadzorg.nl

evenement managen
 evenement managen