Opschaalbare energieneutrale renovatie

Om te voldoen aan de opgave om in 2050 een volledig energie neutrale gebouwde omgeving te hebben moet op grote schaal woningen worden aangepast, voor weinig geld, in weinig tijd en toch nog aantrekkelijk voor alle betrokkenen. Bij de Nul-Op-de-Meter woning (NOM) is als doel gesteld dat voor 45.000 euro de gehele renovatie uitgevoerd moet kunnen worden. Centraal staat de vraag Welke duurzame energiesystemen en renovatie concepten zijn denkbaar en architectonisch aantrekkelijk en zowel technisch als economisch uitvoerbaar voor energieneutrale renovatie van de (sociale)woningvoorraad en hoe kunnen de principes van circulair bouwen daaraan bijdragen?

 

Ochtendprogramma 10.30 - 12.30 uur

Lezingen en live BIM-show

- 'Hoe renoveer je 7 miljoen woningen' door ir. Freek den Dulk, lector duurzame energie

- 'Renoveren als toegepaste wetenschap' door dr. ir. Haico van Nunen, renovatie expert Bouwhulp

- 'Een Nul-op-de-meter (NOM) woning renoveren voor minder dan 85.000 euro kan nog niet!' door dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot, lector innovatiemodellen Duurzame Energie Hogeschool Inholland.

- Live BIM-show 'Wat zie ik als ik naar BIM kijk?' door ir. Bram Rademaker

Wat kan met BIM en wat kan (nog) niet met BIM? De aanwezigen geven de opdracht om iets te laten zien, de operators kijken of dat lukt in een actueel BIM-model van een gerealiseerd gebouw.

 

Middagprogramma 14.00 - 16.00 uur

Presentaties en rondetafel

De rol van BIM in het hoger onderwijs, BIM volwassenheid en BIM handelingsbekwaamheid met verschillende presentaties van hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Aansluitend een rondetafel met experts en publiek over de snelheid waarmee de bouw daardoor verandert.

Openbare les 16.00 - 17.00 uur

Doelmatig en duurzaam ontwerpen met BIM, over paradigmawissel, context en korrel van BIM-volwassenheid en handelingsbekwaamheid in BIM, Openbare les door Christoph Maria Ravesloot 

Voor het geven van deze les is voor het perspectief van de observerende wetenschapper gekozen. Die kijkt terug om vast te stellen of het proces verlopen is volgens de methode die tevoren bedacht was: het perspectief van verificatie. Daarna zal vanuit het perspectief van validatie naar het proces worden gekeken: kan het kloppen wat is geconcludeerd en welk effect heeft het op de doelstelling. Daarin staan duurzaamheid en Building Information Modelling (BIM) centraal.

Onderweg zullen wetenschappelijke vergezichten en praktische kort- en vergezichten opduiken. Het uitzicht zal wisselen tussen de euforie van nieuw ontdekte landschappen en de betonnen muur van doodlopende weggetjes. Het is maar dat je gewaarschuwd bent. 

Aansluitend geeft het College van Bestuur een reactie op deze Openbare les.