Op weg naar groene chemie en groene materialen

Rotterdam kent veel zware industrie, waaronder de chemische procesindustrie, die als gevolg van de lineaire economie materialen en producten oplevert die aan het eind van hun levenscyclus in toenemende mate voor maatschappelijke problemen zorgen. Centraal staat de vraag Welke aanpassingen aan de bestaande niet duurzame procesindustrie kunnen ertoe bijdragen dat er op termijn een circulaire economie ontstaat?                         

 

Ochtendprogramma 10.30 - 12.30 uur

Mini-symposium Biobased economy

Een gevarieerd symposium met sprekers uit bedrijfsleven en overheid.

KNMI Peter Siegmund Klimaatverandering: klimaatscenario's voor Nederland in de 21e eeuw
VNCI Onno de Vreede Chemie duurzaam in Nederland: wat, wanneer en hoe?
DeltaLinqs Hans van 't Noordende Ontwikkelingen en (on)mogelijkheden met biobased economy in Rotterdam
WUR Elinor Scott A biobased economy - integrating sciences and technology for food, fuel and chemicals

Middagprogramma 14.00-16.00 uur

Innovatie in Procesindustrie

Ad de Kok & Marit van Lieshout, onderzoekslijn Groene grondstoffen en groene materialen van Hogeschool Rotterdam met aansluitend in twee parallelle sessies discussie en debat over de twee thema's:

- Procesintensificatie: hoe gaan we meer doen met minder in de proceschemie?

- (On)Mogelijkheden van Groene Grondstoffen in de Procesindustrie: van 'uninformed optimist' naar 'informed realist' ?

Voor, tijdens en na de workshops zullen door studenten van Hogeschool Rotterdam posters gepresenteerd worden van lopende projecten van de opleidingen Chemische Technologie en Chemie.

De mogelijkheid bestaat om ook een poster te presenteren van uw bedrijf of instituut. Neem hiervoor contact op via kcrdm@hr.nl.