Droge voeten in de Rotterdamse delta

Het huidige systeem van waterwerken, onderhoud en professionals is veelal gebaseerd op traditionele technieken en methoden. Daar zit veel ruimte voor verbetering waardoor het systeem duurzamer kan functioneren. Centraal staat de vraag Welke nieuwe technologie is inzetbaar voor de watervraagstukken in de Rotterdamse Delta en welke systemische en infrastructurele middelen moeten daar omheen worden ingericht?

 

Ochtendprogramma 10.30 - 11.30 uur

Openbare les lector Kees Pieters 'Informatierevolutie in de delta'

Kees Pieters presenteert zijn visie op de informatierevolutie die momenteel wereldwijd gaande is. Hij gaat in op de gevolgen voor de Rotterdamse stad en haven en het Nederlandse deltagebied in het algemeen, en vooral wat de consequenties zijn voor het onderwijs in Rotterdam. De veranderingen zijn veel ingrijpender dan alleen technologische; er is eerder sprake van een wereldwijde socio-technologische ontwikkeling naar hyperconnectiviteit, waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden raakt. Een enorme toename van data is zowel oorzaak als gevolg hiervan. De Rotterdamse HavenStad zal hierdoor steeds meer opgevat worden als een complex, adaptief netwerk, dat zich in meerdere dimensies en verschillende schaalniveaus openbaart. Op technisch niveau kan dit netwerk zich manifesteren door robots die in een ecosysteem van sensor grids  bewust worden van hun relevante omgeving. Op de werkvloer zien we het terug in de multidisciplinaire projecten die binnen gemeenschappen worden uitgevoerd, en waar alle deelnemers op redelijke gelijke voet hun wensen, belangen en diensten vormgeven. In de Rotterdamse HavenStad zien we de netwerken terug in multimodale logistieke processen, of de samenwerkingsrelaties die ontstaan tussen onderwijs, ondernemingen, overheid, onderzoek en (hun) omgeving. Op RDM Rotterdam wordt momenteel al volop geëxperimenteerd met de consequenties hiervan, en de voorlopige resultaten willen we u niet onthouden!

Aansluitend geeft het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam een reactie.

 

Demonstratie drones 13.30 - 14.00 uur

Middagprogramma 14.00 - 15.30 uur

Workshop

- Introductie door Rutger de Graaf, lector Waterinnovatie van Hogeschool Rotterdam

- Presentatie De visie van Imtech op samenwerken in de havenmanager, door Mart Hurkmans, manager Innovatie Imtech

- Presentatie Using underwater drones for research on water quality and ecology door ir. Rui de Lima, Indymo

- Korte pitch studenten van de minor Smart Water en Chemische Research

- Brainstorm andere toepassingen onderwaterdrones

- Terugkoppeling ideeën en afsluiting.