Nieuwe bedrijvigheid voor Rotterdam

Zowel de haven als de stad vormen een belangrijke basis voor het economisch potentieel van Rotterdam, maar dat potentieel moet wel ontwikkeld blijven worden en zich het liefst ontwikkelen in de richting van een circulaire economie met moderne bedrijvigheid. Centraal staat de vraag Welke technische, economische en bestuurlijke "enablers" voor vestiging, diensten en arbeid moeten op korte termijn worden gerealiseerd om nieuwe (circulaire, lokale, laterale) bedrijvigheid in Rotterdam kansrijk te maken?

 

Ochtendprogramma 10.30 - 12.30 uur

Workshop en afstudeermarkt voor studenten

Speciaal voor studenten is er een workshop en afstudeermarkt. Docenten Michaël Meijer en Leander Ernst geven een korte presentatie over hun onderzoek in de gebieden Merwe-Vierhavens (M4H) en Rijnhaven. Daarna kun je met bedrijven, lectoren en docenten in groepen aan de slag met vraagstukken vanuit de bedrijven. Laat je van je beste kant zien en win een afstudeerplek bij de Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam, IABR!

 

Middagprogramma 14.00 - 17.00 uur

Met een lezing, terugkoppeling van de workshop en openbare lessen van lectoren.

Wereldhaven in transitie; opgaven binnen mondiaal en regionaal perspectief, lezing door Isabelle Vries, lector Port Development van Hogeschool Rotterdam

Veranderstad, stedelijke gebiedsontwikkeling in transitie, openbare les door Gert-Joost Peek

Het lectoraat Gebiedsontwikkeling en transitiemanagement onderzoekt de veranderingen van de organisatie van stedelijke ontwikkeling die nodig is om van haven- en woonstad Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken.

Rotterdam is meer dan de havenstad en de woonstad, meer dan de uitvoerder van woonbouwprognoses van het Rijk en doorvoeder van in- en exportgoederen van het Europese achterland. Rotterdam kan de kansen van de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie duurzaam benutten wanneer de aanpak van stedelijke ontwikkeling verandert.

Stedelijke gebiedsontwikkeling verandert van het organiseren van vastgoedaanbod in een productieketen, naar het organiseren van de vraag naar stedelijke kwaliteit in collectieve verbanden. Weg van het projectmatig realiseren van een grootschalige eindbeeld, naar een proces waarin gedeelde visie stapsgewijs materialiseert. Ook deze verandering is een transitie en vraagt om een ander organisatieparadigma. Zo worden kansen en beperkingen duidelijk. Veranderstad; omdat de stad veranderen anders gaat!

Beyond Consenting Nerds. Lateral Design Patterns for New Manufacturing, openbare les door Peter Troxler 

Het lectoraat 'De revolutie van de maakindustrie' onderzoekt de impact van nieuwe, directe digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en Fab Labs en) op ontwerpen en produceren.

Deze technologiëen en methoden leiden ertoe dat er een nieuw type van maakindustrie in opkomst is: local en genetwerkt. Ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën.

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor twee belangrijke resources van de industrie: personeel en locaties. Nieuwe praktijken in de industrie – maar ook in onderzoek en ontwikkeling – vereisen nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis bij de medewerkers. En nieuwe patronen in de industrie veranderen de eisen voor de locaties waar productie plaats vindt wat gevolgen heeft voor de stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Aansluitend reageert het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam op de openbare lessen.