aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Klankbordgroep Duurzame Leverancier

Duurzame Leverancier bijeenkomsten

In de komende maanden organiseren de initiatiefnemers van de Duurzame Leverancier (www.duurzameleverancier.nl) wederom een aantal klankbordgroepbijeenkomsten over duurzame bedrijfsvoering.

De precieze agenda van elke bijeenkomst worden vastgesteld voorafgaande de bijeenkomst. Er is hierin altijd ruimte voor een presentatie van een deelnemer Graag nodigen wij hiervoor uit. Uw verhaal mag gaan over hoe u als organisatie vorm geeft aan duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld middels de ontwikkeling van innovatieve producten, of de eisen die u aan uw leveranciers stelt. Maar natuurlijk mag ook uw eigen bedrijfsvoering centraal staan.

Voor informatie over de duurzame leverancier ga naar

duurzame leverancier homepage

Met vriendelijke groeten,

De initiatiefnemers van de duurzame leverancier

Facilitering door BECO

conferentieregistratie
 conferentieregistratie