18 maart 2020

13:00

Opening - Katrien de Ponti stafmedewerker Kwaliteit van zorg

13:05

De Wvggz: een korte overview – Graziella van der Luit voorzitter college geneesheer-directeuren 

 • Ambulante en klinische verplichte zorg 
 • Wat zijn jullie eerste ervaringen? 
13:35

Registratie: Wat zijn de nieuwe eisen?  

 • Eisen vanuit Wvggz: instructie/werkwijze GGz Centraal 
 • Wat zijn jullie eerste ervaringen
14:05

Rapportage: wat zijn de nieuwe eisen? 

 • Wvggz: Nieuwe eisen aan de rapportage 
 • Hebben jullie nog wensen voor de rapportage uit Vizier?
14:15

PAUZE

14:35

GGz Centraal Separeervrij 2020 - Stand van zaken op de verschillende afdelingen 

 • Een heel eind op weg naar een gecertificeerde HIC - Hilversum Rembrandthof Acute psychiatrie Harald Oole
 • De nieuwe EBK lijkt wel een luxe hotel -                  Robin Groothuis Ermelo Duynenhof Cluster Herstel
 • Met rooming in minder Dwang & Drang -  Anneke van Puurveen en Linda Waterweg Fornhese Kinder&Jeugd
 • Betere zorg bieden met kleine aanpassingen -      Mark Wisse Amersfoort Kastanjehof Acute psychiatrie
 • Tijdens de verbouwing blijft de winkel open - Sandra Stormbroek Almere Meregaard/Meerzicht Acute psychiatrie

 

15:45

Actuele inhoudelijke ontwikkelingen en innovaties 

16:00

Rondvraag en afsluiting

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis