De FamilieAcademie

Sinds 2012 werkt Erna Janssen binnen de FamilieAcademie met ouders, professionals en organisaties die te maken hebben met (dreigend) contactverlies tussen ouders en kinderen, zonder goede reden. De zogenaamde ouderverstoting. “Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.  Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tegen de ene en voor de andere ouder.  Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.”  
 
Tijdens workshops ouderverstoting voor professionals delen wij onze kennis en praktijkervaring. Tevens geven wij tips en adviezen aan professionals die zich zorgen maken over het aantal kinderen dat jaarlijks het contact voor korte of langere tijd dreigt te verliezen met één ouder en diens netwerk. 

 

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis