21 mei 2019

09:45 - 10:15

Ontvangst met koffie/thee; inschrijving

10:15 - 10:30

Opening door dagvoorzitter, uitleg programma

10:30 - 11:15

Het beste recept voor de toekomst

Pim Valentijn (senior onderzoeker, Universiteit van Maastricht en adjunct-directeur, Essenburgh Training & Advies)

11:15 - 12:30

Wie een omelet wil eten moet eerst de eieren breken - over euthanasie bij dementie

Constance de Vries (Huisarts, SCEN-arts, arts bij levenseindekliniek) en Nancy Lenaerts (specialist ouderengeneeskunde)

12:30 - 13:30

Lunchpauze

13:30 - 14:30

Keuzemenu sessie 1

***

Eten wat de pot schaft - onvrijwillige zorg bij ouderen

Marelle van Bommel (specialist ouderengeneeskunde, BOPZ-arts) en Janine Buttolo (specialist ouderengeneeskunde)

***

Fusion Cooking - nieuwe samenwerkingsvormen

Salam Al-Nejar (specialist ouderengeneeskunde) en Karin Schippers (regioleider Novicare Oost)

***

The proof of the pudding is in the eating - persoonlijke keuzes in de laatste fase

Jeroen Janssens (specialist ouderengeneeskunde) en Connie Span (specialist ouderengeneeskunde)

***

Vinger in de pap - de organisatie van cliënt overstijgend medisch beleid

Annika Keet (beleidsmedewerker Kenniscollege Novicare)

***

Bidden voor bruine bonen - de meerwaarde van multidisciplinair handelen bij probleemgedrag

Sandra Hazebroek (GZ-psycholoog) en Annebel Wijsman (ergotherapeut)

14:30 - 15:30

Keuzemenu sessie 2

(keuzes gelijk aan eerste sessie)

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:45

Amuses

15:45 - 16:00

Consultatieteam palliatieve zorg

Paul Sloesen (specialist ouderengeneeskunde)

16:00 - 16:15

Medicatie review

Carla Gubbels (specialist ouderengeneeskunde)

16:15 - 16:30

De toekomst van ANW

Diane de Zwart

16:30 - 16:45

Taakdelegatie SO en VS

Joyce Roijen (verpleegkundig specialist) en Trudie Beers (verpleegkundig specialist)

16:45 - 17:30

De visie van de Chef - over regievoering en passie voor je vak

Hettie Suurd (directeur Novicare) en Jan van Hout Chef-kok Ons Jongens

17:30 - 17:45

Plenaire afsluiting

18:00 - 19:00

Food for thought - de toegevoegde waarde van voeding bij dementie (optioneel en na inschrijving)

Lenke Melman (diëtiste)

Gedurende deze laatste sessie zal er 'fingerfood' geserveerd worden

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen