De online cursus bestaat uit twee cursusdagen.

Dag 1 behandelt de theorie van het trechtermodel en geeft een uitgebreide uitleg en onderbouwing.

Dag 2 (na twee weken) bespreekt de huiswerkopdracht, diverse casussen en is gericht op de praktijk. Deelnemers kunnen vragen stellen en/of aangeven waar ze de afgelopen twee weken tegenaan zijn gelopen.

di 15 september 2020

19:55 - 20:00

Registratie en inloggen online cursus

20:00 - 21:00

Theorie - uitleg trechtermodel

21:00 - 21:20

Vragen

21:20 - 21:30

Introductie huiswerkopdracht

21:30

Einde 

di 29 september 2020

19:55 - 20:00

Registratie en inloggen online cursus

20:00 - 20:30

Bespreken vragen nav cursusdag 1 & bespreken huiswerkopdracht

20:30 - 21:00

Bespreken ervaringen en praktijkvoorbeelden deelnemers

21:00 - 21:30

Laatste vragen en evaluatie cursus