Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum en zorgaanbieders in de regio en de lokale patiëntenorganisaties.

Het doel is om de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun omgeving te bevorderen door het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis.

Meer informatie over het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg is te vinden op: http://www.hersenletsellimburg.nl.