The Oliver Zangwill Centre neuropsychological rehabilitation approach: a face-to-face dialogue with a former patient of the Oliver Zangwill Centre in Ely, UK (Let op: Engelstalig). 

Het Oliver Zangwill Centre (OZC) in Cambridge biedt een holistisch behandelprogramma aan voor mensen met hersenletsel. Het is vergelijkbaar met het programma Intensieve Neuro Revalidatie (INR) in Amsterdam. Naast informatiemodules en praktische training over het omgaan met gevolgen in het dagelijks leven, ligt de nadruk ook sterk op het (her)vinden van de eigen identiteit. Rudolf Ponds gaat in deze Engelstalige workshop in gesprek met George Hunt. Hij heeft het OZC  programma gevolgd en kan heel duidelijk en treffend uitleggen wat hij daar heeft geleerd en hoe hij nu in het leven staat.

 

Hersenletsel heb je niet alleen: in gesprek met ervaringsdeskundige mantelzorgers.

De langetermijneffecten van hersenletsel zijn ingrijpender dan altijd werd gedacht. Subtiele veranderingen in gevoelsleven, karakter en cognitieve vaardigheden zijn voor de buitenwereld veelal onzichtbaar, maar hebben vaak een enorme impact op de naaste(n) en de leefomgeving van de cliënt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen het perspectief van de cliënt aandacht krijgt maar ook dat van de naasten en dat beide groepen de ondersteuning krijgen, die nodig is? Waar dienen professionals rekening mee te houden? Waar help je mensen met hersenletsel en hun naasten echt mee? We vragen het hen zelf!

 

Mag ik ook meedoen? Participatie van kinderen en jongeren met hersenletsel van verschillende kanten belicht. 

In deze workshop zullen we samen met u bekijken welke invloed hersenletsel kan hebben op de participatie van kinderen en jongeren. We bespreken resultaten van onze grote longitudinale studie Brains Ahead! naar het verloop van activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel. Daarnaast bespreken we voor- en nadelen van verschillende manieren en instrumenten om participatie te meten. 

 

HERken jezelf: wat te doen als mijn patiënt geen ziekte-inzicht heeft? 

Wij ontwikkelden een behandeling voor mensen met beperkt ziekte-inzicht na hersenletsel. Tijdens deze workshop bespreken we deze nieuwe behandeling. Wat gaat er nu steeds mis? Deel je ervaringen en leer hoe je met de bekende valkuilen kan omgaan om deze patiënten toch open te stellen voor cognitieve revalidatie. 

 

Let's talk about sex!: bespreekbaar maken en in kaart brengen van seksuele problemen na hersenletsel. 

Ongeveer de helft van alle patiënten met hersenletsel rapporteert seksuele problemen. De problemen zijn vaak multicausaal van aard: medische, neuropsychologische en relationele factoren spelen hierbij een rol. We weten nog niet precies hoe groot het aandeel van deze afzonderlijke factoren is. 

Seksueel functioneren kan gezien worden als complexe informatieverwerking en vanwege de impact op het zelfbeeld, kwaliteit van leven, stemming en moeilijkheden met aanpassing aan de nieuwe (veelal ongewenste) situatie zou seksualiteit en intimiteit altijd een thema moeten zijn in de diagnostiek en behandeling van patiënten met hersenletsel. 

In deze workshop wordt ingegaan op hoe je het thema seks bespreekbaar kunt maken en waar je tijdens de seksuele anamnese op moet letten. Daarnaast is er aandacht voor casuïstiek en wordt praktische handvatten geboden door het weegschaalmodel (van Gianotten) toe te passen.