17 december 2020

16:00 - 16:05

Opening 

16:05 - 16:25

Langdurige klachten na Corona: Varen in de mist - Prof. dr. Rudolf Ponds

16:25 - 16:45

Prikkelgevoeligheid: een drukte van jewelste! - Marilien Marzolla

16:45 - 17:10

Pitches:

- Kan ik weer meedoen? Activiteiten en participatie van kinderen met licht traumatisch hersenletsel 1,5 jaar na letsel - Dr. Christine Resch

- De impact van traumatisch hersenletsel begrijpen: voegt het vreesvermijdingsmodel iets toe? - Melloney Wijenberg

Hersenletsel heb je samen: resultaten van een systematische literatuurstudie naar de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en stabiliteit van partnerrelaties na traumatisch hersenletsel - Brenda van den Broek

ACT voor mensen met hersenletsel: de eerste resultaten! - Johanne Rauwenhoff

- Werkt hersenstimulatie bij visueel neglect? We gaan het zien! - Marij Middag & Olof van der Werf

17:10 - 17:20

Breinlijn is een gratis loket en helpt je verder op weg! - Michel Schoonenberg

17:20 - 17:30

Afsluiting en vragen