Welkom

Met EMVT op Zee - 12 september 2013

Nooit eerder was de zee zo’n belangrijke omgeving voor ons vakgebied. Denk aan de toenemende elektrificatie op schepen, elektriciteitsopwekking op zee uit wind, golven en stroming en aan complete elektriciteitsnetten met “stopcontacten” op zee. Wat op het land zo vanzelfsprekend is, vraagt op zee hele andere technieken en vaardigheden. Tijd om ons te laten bijpraten over de technologieën die daarbij centraal staan.

Onderwerpen
De stroomvoorziening van schepen verschilt met de stroomvoorziening op land, maar er zijn geen speciale EMC filters voor gebruik aan boord van schepen. Onderzoek laat zien dat bij toepassing van reguliere EMC filters, het niveau van bescherming tegen elektrische schokken echt onder de maat is.
Jan-Kees van der Ven - Imtech Marine deelt zijn ervaringen.

Elektriciteit op zee is niet zo vanzelfsprekend, en brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe sluit je een offshore windpark aan? Hoe bouw je offshore onderstations en gelijkrichterstations?
Han van Asten – Tennetvertelt over de ervaringen die TenneT nu opdoet met offshore stations.

De Archimedes Wave Swing is een generator die golfenergie in elektriciteit kan omzetten. Elektrotechniek en zout water, wat brengt dat voor bijzonderheden met zich mee? En wat gebeurt er als de golven te hoog zijn?
Henk Polinder - TU Delft weet hier het fijne van.

Het gebruik van groene energiebronnen is cruciaal voor duurzame ontwikkelingen. Wind energie wordt steeds meer op zee gewonnen. Golfbewegingen leveren een onuitputtelijke maar nog niet benutte bron van groene energie. Voor het scenario van grootschalige wind- en golfenergie winning is een pan Europees netwerk nodig om deze energie aan verschillende landen te kunnen leveren. In de presentatie zal een kort voerzicht worden gegeven over de ontwikkelingen op off-shore wind energie winning. Ook zal een innovatieve manier van golfenergie winnen besproken worden en zal de noodzaak van een DC off shore net worden besproken.
Pavol Bauer – TU Delft vertelt u over de laatste ontwikkelingen.

Deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen zich aanmelden voor een speeddate met een of meer van de sprekers. Je krijgt tien minuten de gelegenheid om kennis te maken en je eigen vragen af te vuren. Wie weet kunnen jullie technisch of zakelijk iets voor elkaar betekenen.