aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Conferentie Energiebesparing in bestaande woningbouw Noord-Holland Noord

Wie wil zoekt een mogelijkheid,

wie niet wil zoekt een reden

Conferentie over samenwerking tussen corporaties en gemeenten bij energiebesparing in de bestaande woningbouw

Welkom

Op 8 november 2010 vond de conferentie Energiebesparing in bestaande woningbouw plaats.De conferentie is georganiseerd door BuildDesk Benelux in opdracht van de Milieudiensten Regio Alkmaar en West-Friesland, gemeenten Alkmaar en Den Helder, CO2-servicepunt Noord-Holland en Agentschap NL.
Bijna 50 deelnemers hebben met elkaar besproken waar kansen en knelpunten zitten bij het nemen van grote stappen in energiebesparing in bestaande woningbouw. Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en projectleiders van gemeenten en corporaties in noordelijke helft van Noord-Holland waren hierbij aanwezig.

Woonlasten minima zijn eye-opener
Voor veel deelnemers was het een eye-opener dat de energielasten voor mensen met een laag inkomen een groot deel van hun woonlasten vormen. Vaak wonen de mensen met de laagste inkomens in de woningen met hoogste energielasten (slechtere energielabels). Binnen een aantal jaar zullen de woonlasten (energiekosten + hypotheek of huur) voor bewoners van een woning met energielabel E, F of G de kosten voor een woning met een A-label overschrijden! Vooral de minima worden hierdoor onevenredig zwaar getroffen.
Ook bleek dat veel gemeenten en corporaties (te) weinig van elkaar weten wat men al doet om energiebesparing in bestaande woningbouw te realiseren.

Intenties
Tijdens de bijeenkomst werden de volgende intenties uitgesproken:

  • Starten met een project “adopteer een wijk” waarbij gemeente en corporatie samen in een wijk aan de slag gaan om flinke stappen te zetten op het gebied van energiebesparende maatregelen. Gemeente Alkmaar en Woonwaard nemen het voortouw voor een proefproject en delen hun ervaringen met de andere organisaties in de regio.

  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke communicatiestrategie in de regio waardoor huiseigenaren en huurders gedurende langere tijd vanuit meerdere bronnen dezelfde boodschap horen.

  • Een gezamenlijke actie initiëren vanuit Aedes en VNG richting het Rijk om te benadrukken dat corporaties financiële ruimte nodig hebben om te kunnen investeren in energiebesparende maatregelen in huurwoningen. Wethouder Wagenaar-Kroon van Drechterland neemt dit mee richting VNG.

  • Afstemming tussen gemeenten en corporaties op lokaal niveau over o.a. strategisch voorraadbeleid.

Gemeenten, corporaties en huurders hebben allemaal belang bij energiebesparing in de bestaande woningbouw. Het realiseren ervan blijkt vaak weerbarstig.
Zes organisaties nodigen u uit om uw ervaringen, belemmeringen, kansen en ideeën te delen. Ons doel is om gezamenlijk te komen tot grotere stappen in de energiebesparing in huurwoningen.
Niet alles zelf doen, maar van elkaar leren en samenwerken.
We nodigen u ook uit om uw energie efficiënter te gebruiken: vooràl inzetten op mogelijkheden en oplossingen. Belemmeringen maken we bespreekbaar zodat we met elkaar afspraken maken over oplossingen.

Initiatieven
Tenslotte werden twee initiatieven aangekondigd:

  • Een platform voor kennisuitwisseling voor projectleiders bij corporaties die zich bezig houden met het thema energie, 14 corporaties uit Noord-Holland noord hebben zich al aangesloten. De trekkers zijn Peter Cornielje van Wooncompagnie en Ferry van Wilgenburg van Woonwaard.

  • Een netwerk voor medewerkers van gemeenten en milieudiensten die zich bezig houden met energiebesparing in woningbouw. Het CO2-servicepunt is hiervan de trekker.

Daarnaast werden op lokaal niveau veel afspraken gemaakt om vaker met elkaar in gesprek te gaan over energiebesparing in bestaande bouw. Aandachtspunten hierbij zijn: communicatie naar bewoners (huurders en kopers), samenwerking om kansen te benutten, blikken op de lange termijn.
De conferentie was een succes en krijgt zeker een vervolg in de verschillende initiatieven en afspraken.

Klik hier voor het uitgebreide verslag, informatie over het platform voor corporatie en de energiespecial van Wooncompagnie. U kunt ook in het menu aan de linkerkant klikken op documenten.

Met vriendelijke groet, Carina Dijkhuis, BuildDesk Benelux BV.

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem