aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Conferentie Energiebesparing in bestaande woningbouw Noord-Holland Noord

08 november 2010

12:00 -

Ontvangst met koffie, thee, broodje

12:30 -

Heeft u wat met energie?
Opening door dagvoorzitter Leontine de Koning

17:00 -

Afsluiting met borrel

-

Doel en achtergrond conferentie
Toelichting door Ton Tuinman,
Milieudienst Regio Alkmaar

-

Energiebesparing – winst en belemmmeringen
Werksessie: in kaart brengen belang en de winst van energiebesparing in de bestaande bouw, belemmeringen en oplossingen, gezien vanuit de eigen organisatie (gemeente/ corporatie) en positie.

-

Energie en woonlasten, gezien vanuit de huurder
Marjo Kroese, senior adviseur,
adviesbureau BuildDesk Benelux
Denken in woonlasten i.p.v. in huur: omslag in denken. Woonlasten als % van het netto inkomen: huurder in een F-woning is beduidend slechter af dan huurder in een A-woning. Wat betekent dat voor mensen met lage inkomens?

-

Energieke themasessies
Vier themagroepen: met per groep:
- Korte inleiding door begeleider over thema;
- Korte toelichting met voorbeeld uit regio;
- Discussie en acties

1. Woonlasten en minima
Begeleiding: Marjo Kroese (BuildDesk)
Voorbeeld: Woonwaard of Wooncompagnie
2. Afstemming gemeenten en corporaties, belemmeringen en oplossingen
Begeleiding: Bert Weevers (BuildDesk)
Voorbeeld: Hans Kröger (Het Grootslag)
3. Aanpak particulieren
Begeleiding: Jaap Neeleman (CO2-servicepunt)
Voorbeeld: Ferry van Wilgenburg (Woonwaard)
4. Communicatie bewoners
Begeleiding: Carina Dijkhuis (BuildDesk)
Voorbeeld: Susan Huijbregts (Woonbond)

-

Energiebesparing: het proces in de praktijk
Leontine de Koning interviewt John Hendriks (directeur Wooncompagnie) en Hans Kröger (directeur Het Grootslag)

-

Energieprimeur: verrassing

-

Intentieverklaring / voorgenomen afspraken
Concrete stappen/projecten die de komende tijd opgepakt worden, zoals wegwerken van concrete belemmeringen of opstellen van beleid, gerelateerd aan thema’s uit vorige ronde.

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem