aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Conferentie Energiebesparing in bestaande woningbouw Noord-Holland Noord

Programma

Tijd Wat Toelichting
12.00 Inloop, ontvangst Ontvangst met koffie, thee, broodje
Heeft u wat met energie? Opening door dagvoorzitter Leontine de Koning
Doel en achtergrond conferentie Toelichting door Ton Tuinman, Milieudienst Regio Alkmaar
niets
niets
Energiebesparing – winst en belemmmeringen Werksessie: in kaart brengen belang en de winst van energiebesparing in de bestaande bouw, belemmeringen en oplossingen, gezien vanuit de eigen organisatie (gemeente/ corporatie) en positie.
niets
Energie en woonlasten, gezien vanuit de huurder Marjo Kroese, senior adviseur, adviesbureau BuildDesk Benelux.
Denken in woonlasten i.p.v. in huur: omslag in denken. Woonlasten als % van het netto inkomen: huurder in F-woning is beduidend slechter af dan huurder in A-woning. Wat betekent dat voor mensen met lage inkomens?
niets
4 Energieke Per groep
themasessies - Inleiding door begeleider over thema;
- Toelichting met voorbeeld uit regio;
- Discussie en acties
niets
1. woonlasten en minima Begeleiding: Marjo Kroese(BuildDesk) Voorbeeld: Woonwaard of Wooncompagnie
niets
2. afstemming gemeente/ corporaties: belemmeringen en oplossingen Begeleiding: Bert Weevers (BuildDesk) Voorbeeld: Hans Kröger (Het Grootslag)
niets
3. aanpak particulieren Begeleiding: Jaap Neeleman (CO2-servicepunt)
Voorbeeld: Ferry van Wilgenburg (Woonwaard)
niets
4. Communicatie bewoners Begeleiding: Carina Dijkhuis (BuildDesk) Voorbeeld: Susan Huijbregts (Woonbond)
niets
Pauze
niets
Energiebesparing: het proces in de praktijk Leontine de Koning interviewt John Hendriks (directeur Wooncompagnie) en Hans Kröger (directeur Het Grootslag)
Energieprimeur Verrassing
Intentieverklaring / voorgenomen afspraken Concrete stappen/projecten die de komende tijd opgepakt worden, zoals wegwerken van concrete belemmeringen of opstellen van beleid, gerelateerd aan thema’s uit vorige ronde.
niets
17:00 Afsluiting met borrel
aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie