C0: Gecombineerd

Scope: De onderwerpen die onder de studiecomités C1, C2, C5 en C6 vallen worden in Nederland door dit gezamenlijke studiecomité behandeld.

C1: Ontwikkeling en rentabiliteit van elektrische energienetten

Scope: Rentabiliteits- en systeemanalysemethoden voor de ontwikkeling van elektrische energiesystemen: meetmethoden en hulpmiddelen voor statische en dynamische analyse, onderwerpen aangaande planning en planningsmethodieken, strategieën betreffende het beheer van bedrijfsmiddelen.

C2 :Bedrijfsvoering en besturing van elektrische energienetten

Scope: Technische en menselijke aspecten van bedrijfsvoering van elektrische energienetten: methoden en hulpmiddelen voor frequentie- en spanningsregeling en besturing van apparatuur, operationele planning en actuele bewaking van netveiligheid, storingsdetectie en -herstel, evaluatie van incidenten, eisen voor bedrijfsvoeringscentra en opleiding van bedrijfsvoerders.

C5: Elektriciteitsmarkten en regulering

Scope: Analyse van verschillende benaderingen in de organisatie van de elektriciteitsbedrijven: verschillende marktstructuren en producten, bijbehorende technieken en hulpmiddelen, facetten van de regulering.

C6: Distributienetten en decentrale opwekking

Scope: Vaststelling van de technische consequenties van eigenschappen van nieuwe distributienetten qua opzet en bedrijfsvoering van het net: wijdvertakte ontwikkeling van decentrale opwekking, toepassing van apparatuur voor energieopslag, bedrijfsvoering gebaseerd op vraag, plattelandselektrificatie.