04 oktober 2022

14:00 - 18:00

Ga je mee op expeditie waar: 

  • openhartig het gesprek wordt gevoerd over veiligheid? Want in de keten van de energiesector moet de veiligheid voor de werkvloer, het management en de top van bedrijven verbeteren en structureel ingebed worden. 
  • we kennis delen, elkaar aanvullen en verrassen tijdens het plenaire - en het workshopgedeelte en elkaar informeel ontmoeten en informeren over de nieuwste ontwikkelingen?

Wat kun je verwachten?  

  • Samen op expeditie met de hele keten. Nu al meer dan 30 partners
  • Tussenstation waar je gevoed wordt met kennis om de top te bereiken met Zero Harm
  • Workshops op basecamp waar samenwerking in de keten centraal staat
  • Geheimen van succesvolle expedities. 
  • Ontmoetingen met expeditieleden en food & drinks op basecamp 
  • Regietheater waar je actief bijdraagt aan meer veiligheid
  • Persoonlijke verhalen en interessante lessen van eigen vakgenoten