24 augustus 2019

10:00 - 11:00

Materiaal passen en huren

11:00 - 11:30

Reizen en parkeren bij duiklocatie

11:30 - 12:30

Omkleden, buddy ontmoeten, briefing

12:30 - 14:00

Eerste Duik

14:00 - 15:30

Lunch, oppervlakte interval, tanks vullenĀ 

15:30 - 17:00

Tweede Duik

17:00 - 18:00

Omkleden en materiaal inleveren

18:00

BBQ