23 september 2020

12:30

Inloop, badge ophalen, informatie over de coronaregels en zaalverdeling. Bekijken van de tentoonstelling met alle ontwerpen door groep A

13:30

Welkomstwoord door dagvoorzitter Paul Gerretsen. Terugblik door Eo Wijers voorzitter Joost Schrijnen

13:45

Verslag van Eo Wijers juryvoorzitter Bart Krol 

14:00

De ontwerpteams in de spotlight. Gesprek onder leiding van Paul Gerretsen met de teams

14:30

Uitreiking van de landelijke Eo Wijers 2019-2020 Award

15:00

Pauze
Bekijken van de tentoonstelling met alle ontwerpen door groep B

15:45

Discussie over de inzichten en aanbevelingen voor het landelijk gebied met diverse betrokkenen en deskundigen. Met inleiding van Dirk Sijmons (Professor Landscape Architecture)

16:30

Overhandiging van de aanbevelingen aan de ministeries van LNV en BZK en de provincies 

16:40

Samenvatting en afronding

17:00

Einde, uitloop met (op afstand) een drankje
Bekijken van de tentoonstelling met alle ontwerpen door groep C

event management software
 event management software