aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Energiebesparing in overheidsvastgoed

17 juni 2010

12:30 - 13:00

Inlooplunch

13:30 - 14:00

Nut, noodzaak én aanpak van energiemanagement van gebouwen
René Leeuw, Rijksgebouwendienst

13:30 - 13:45

9 kritische succesfactoren voor een duurzame aanpak
Olaf Ooijevaar, BuildDesk

13:45 - 14:15

Overrompelende mogelijkheden in Vlaardingen
Over de manier waarop energiebesparing in het Vlaardingse gemeentelijk vastgoed is aangepakt. Wat is er allemaal mogelijk, welke keuzen heeft Vlaardingen gemaakt en waarom? En hoe werkt de “Building Retrofit”.
Ron van Rijn, gemeente Vlaardingen

14:15 - 14:30

Een moment van introspectie
Waar zit hem de kneep in úw gemeente; is het een gebrek aan prioriteit, aan geld, aan kennis of kennen de nodige afdelingen elkaar te weinig?

14:30 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:15

Kosten en baten nader belicht
Hoe ga je om met investeringskosten en exploitatie-effecten?
Hoe kan je realistisch rekenen met terugverdientijden, zelf aan de knoppen zitten?
David Meijer, Vitruvis Consultancy

15:15 - 15:45

Financiering: er kan veel meer dan je denkt
Privaat geld voor energiebesparing is goedkoper dan publiek geld. Energieneutraliteit is dichterbij dan u ooit heeft durven dromen.
Jan Willem Langeraar, BuildDesk

15:45 - 16:15

Gesprek met forum en de zaal

16:15 - 16:45

Borrel

event registratie
 event registratie