Zuid-Duitsland: cruciale partner voor handel en samenwerking

Als EPZ volgen we een strategisch programma ter versterking van de economische- en kennisrelaties met Zuid-Duitsland.

Doel van de missie is om Nederland stevig neer te zetten als serieuze en betrouwbare partner voor het Zuid-Duitse bedrijfsleven en kennisinstellingen en als toeleverancier van state-of-the-art kennis, technologie en know-how. De regio’s rondom München en Stuttgart zijn in dit kader een cruciale handels- en samenwerkingspartner voor nu en in de toekomst.

Naast het programma voor de EPZ, organiseert InnovationQuarter (in samenwerking met BOM en Oost NV) een programma voor het innovatieve MKB. Zij hebben specifiek twee leidende thema’s aangemerkt waarop zij zich richten: Cybersecurity en Personalized Medicine.