Reis & verblijf

Voornemen is om zo veel mogelijk als groep te reizen en te verblijven.

Op 2 mei in München starten we met een gezamenlijke ontbijtsessie om 8.00. Houd u daarom vanuit praktisch oogpunt in uw agenda rekening met een avondvlucht op maandag 1 mei naar München.

In januari neemt het door ons ingehuurde reisbureau MTS contact met u op om de boeking voor uw vlucht en hotel af te ronden. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

 

Vervanger

Bent u als EPZ-lid niet in staat om deel te nemen, maar vindt u het wel belangrijk dat uw organisatie deelneemt aan de missie, dan kan dat in overleg met het EPZ-secretariaat. Ook als u met meerdere mensen wenst deel te nemen aan de missie vernemen we dit graag.

 

Inhoudelijke voorbereiding

Tim Franken (EPZ-secretariaat) en Martijn Schol (Programma Manager Internationalisering, InnovationQuarter) coördineren de verdere voorbereiding van de missie. Zij gaan graag in de komende periode met u en uw adviseurs/ondersteuners in gesprek over de verdere vormgeving van het programma.

Mogelijk zal het DB van de EPZ de komende tijd nog een aantal andere belangrijke stakeholders vanuit Nederland vragen zich te voegen bij onze delegatie. Uw eventuele suggesties zijn welkom.

Vragen, opmerkingen en ideeën kunt u richten aan Tim Franken van het EPZ-secretariaat. Te bereiken via tim.franken@epzuidvleugel.nl en tel. 0655449492