EPZ-delegatie

Het zwaartepunt van de missie voor de EPZ ligt op de eerste dag (2 mei) in München met een speciaal programma voor de EPZ-delegatie.

Op basis van beschikbaarheid van de leden besluiten wij later of er nog een eigenstandig EPZ-programma wordt georganiseerd in Stuttgart (3 mei) of dat eventueel de mogelijkheid wordt geboden om aan te sluiten bij de programmaonderdelen van het meereizende MKB.

 

München

Het programma in München start met een EPZ-vergadering. O.a. Cybersecurity en The Hague Security Delta zullen hoogstwaarschijnlijk op de agenda staan.

Het verdere programma van de dag wordt op dit moment uitgewerkt aan de hand van thema’s als innovatiebeleid, publiek-private samenwerking, cluster- en campusontwikkeling. Mogelijke Duitse gesprekspartners waar reeds contact mee gelegd is zijn afkomstig van o.a. Bayern Innovativ, Technische Universität München, het Beierse Wirtschaftministerium, Fraunhofer en Siemens.

De EPZ is dit jaar hoofdsponsor van de traditionele Koningsdagreceptie die wordt georganiseerd door het Consulaat op het statige Schloss Nymphenburg, vlak buiten het centrum van München. Hier ontvangen wij alle Nederlandse deelnemers aan de missie en kunnen uw Duitse relaties worden uitgenodigd.

 

 

mailing
 mailing