06 november 2019

14:00 - 14:30

Inloop en registratie

14:30 - 14:40

Opening ESF-event

14:40 - 14:55

Spreker namens de Europese Commissie
Jiri Plecity
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

14:55 - 15:30

Filmpjes en pitch vijf finalisten,
gevolgd door juryberaad

15:45 - 16:00

Hoofdspreker
Aad van Loenen, Jongerenambassadeur van de gemeente Den Haag

16:00 - 16:30

Uitreiking ESF-Award door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tamara van Ark

16:30 - 18:00

Netwerkborrel

 

wijzigingen voorbehouden