Kennismiddag Ethisch Leiderschap in het Sociaal Domein

Kennismiddag Ethisch Leiderschap in het Sociaal Domein

Leiderschap en doorslaand succes - De kunst van een vaste koers, rechte rug en mentaal in balans.

Leiderschap in de 21e eeuw is een vak apart. Naarmate de spanning en druk groter worden, loopt de manager het gevaar 'door te schieten', vaak in dezelfde kwaliteiten waarmee zij de top heeft bereikt. Ze slaat op hol en wordt een karikatuur van zichzelf. Er ontstaat letterlijk een situatie van doorslaand succes.

Erik de Haan, directeur van het Ashridge Centre for Coaching en hoogleraar Organisatieontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam, neemt u mee in een verdiepende lezing over leiderschap en deelt zijn vernieuwende op de wetenschap gebaseerde inzichten met u.

  1. Maak kennis met de nieuwe en radicale definitie van leiderschap, gebaseerd op baanbrekende wetenschappelijke inzichten en ervaringen van topmanagers.
  2. Durf te reflecteren en anderen te helpen reflecteren op schaduwkanten van leiderschap. Leer over effectief leiderschap om effectiever sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van uw managers en organisatie.

Tijdens de lezing draait het om de volgende vragen:

  • Hoe overwint u excessen van leiderschap?
  • Hoe kan overmoed omgebogen worden?
  • Hoe kan ontsporing voorkomen worden?