Kennismiddag Ethisch Leiderschap in het Sociaal Domein

Kennismiddag Ethisch Leiderschap in het Sociaal Domein

Het drama dat leiderschap heet

In een tijd waarin zelfs iedere dokter moet beschikken over 'medisch leiderschap' is het geen overbodige luxe om eens stil te staan bij het concept 'leiderschap' zelf. Wat bedoelen we eigenlijk als we het over leiderschap hebben? Als je dit doet vanuit filosofisch perspectief (en dat gaat Menno de Bree in deze lezing doen), zul je zien dat zowel het denken van zorgprofessionals als de cultuur binnen zorginstellingen haaks staat op dat wat leiderschap is of nodig heeft. Menno's idee is dat de roep om leiderschap een verkeerde behandeling is voor een vooralsnog slecht gediagnosticeerd probleem. Dat kan dus niet anders dan frustraties oproepen. 

Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en is sinds 2003 verbonden aan het UMC Groningen, alwaar hij ethiek en filosofie doceert. Daarvoor was hij werkzaam bij Heineken en Nyenrode. Vanuit zijn bedrijf Menno Denkt verzorgt hij lezingen en denktrainingen voor met name zorgprofessionals. Sinds maart 2016 is hij  columnist in de zaterdagbijlage van het Financieel Dagblad, FD Persoonlijk

Samen met Eite Veening schreef hij het succesvolle Handleiding Moreel Beraad, Een praktische gids voor zorgprofessionals (Assen: Van Gorcum; tweede, geheel herziene, druk in 2016)..