Horti Expertdagen 2019 | Eurofins Agro

Programma

De Horti Expertdagen vinden plaats op dinsdag 12 februari in Wageningen en op donderdag 14 februari in Naaldwijk.

TIJD

ONDERWERP EN SPREKER

14:00 - 14:30 uur    

Check-in

14:30 - 14:35 uur Welkom op de Expertdagen 'Ready to grow'
Theo Aanhane,Business Unit Manager Horti
14:35 - 15:05 uur pH in subtraten 
Hans Verhagen, R&D RHP
15:05 - 15:30 uur Aaltjes in de tuinbouw, een onderbelicht probleem
Natasja Poot, Productmanager
15:30 - 15:45 uur Meten is meer weten: het grondonderzoek van
Eurofins Agro
Jan Hardeman, Accountmanager
15:45 - 16:15 uur Pauze
16.15 - 16.35 uur Klimaatverandering en waterkwaliteit
Annelies Mosch, Accountmanager
16:35 - 17:00 uur Inzicht in nutriënten opname: GewasCheck of PlantsapCheck
Jan Hardeman, Accountmanager
17:00 - 17:15 uur Vragen en afsluiten
Theo Aanhane, Eurofins Agro
17:15 - 18:00 uur Wageningen: Rondleiding plus stamppotbuffet
Naaldwijk: Stamppotbuffet