aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Europadag 2010 Lambert van Nistelrooij

18 september 2010

11:00-13:00

Europa, hoe verder, inleidingen en deelsessies

13:00-13:30

Lunch

13:30-14:00

Brabant Culturele Hoofdstad van Europa 2018

14:00-14:30

Ontwikkelingen in het Land van de Hilver

14:40-16:00

Toelichting op landArt Diessen en kunstwandeling

16:00-

Informele voortzetting met ontmoeting, hapje en drankje